Dokumentem umożliwiającym korzystanie z Biblioteki jest ważna legitymacja studencka lub w przypadku pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej dowód osobisty. Legitymację studencką/dowód osobisty należy okazać w przypadku:
• zapisu do Biblioteki,
• korzystania z czytelni,
• przy odbiorze zamówionych materiałów.

Każdej osobie zapisanej do Biblioteki PSW zakładane jest konto w systemie bibliotecznym. Stan konta można samodzielnie sprawdzać w internecie poprzez katalog online Libra Net. Czytelnik na podany przy zapisie adres e-mail otrzymuje link aktywacyjny. Po przekierowaniu na stronę katalogu należy podać nazwę użytkownika oraz hasło.

W celu sprawdzenia konta należy:

 • wybrać zakładkę “zaloguj się” znajdującą się na stronie głównej katalogu online Libra Net,
 • zalogować się wpisując: nazwę użytkownika i hasło.

Konto biblioteczne umożliwia:

 • wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,
 • uzyskanie informacji o:
  • zamówionych i zarezerwowanych pozycjach,
  • historii wypożyczeń,
  • terminie odbioru i zwrotu zamawianych pozycji,
  • przekroczonym terminie zwrotu i naliczanych z tego tytułu opłatach;
 • przedłużenie terminu zwrotu wszystkich lub wybranych pozycji.

Biblioteka PSW

Użytkownik Limity wypożyczeń Okres wypożyczenia
Studenci PSW do 4 woluminów miesiąc
Pracownicy PSW do 5 woluminów 3 miesiące
Słuchacze Studiów Podyplomowych PSW do 3 woluminów miesiąc

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów można prolongować (przedłużyć termin zwrotu), o ile nie zostały zarezerwowane.

Wyszukiwanie i wypożyczanie książek odbywa się zdalnie przez katalog komputerowy Libra Net. Przy zamawianiu książek należy zwrócić uwagę na ich lokalizację (zasób). System umożliwia ograniczenie wyników wyszukiwania do wybranej lokalizacji: Kwidzyn, Gdańsk, Toruń i Kościerzyna. Brak zasobu jest jednoznaczne z brakiem dostępnego egzemplarza.

Czytelnik otrzymuje książki po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na adres e-mail punktu informacyjnego wybranej jednostki (PSW w Kwidzynie, filia PSW w Gdańsku), dziekanatu (PSW w Toruniu) lub Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie (PSW Kościerzyna). Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się według kolejności zamówień. Zbiory zarezerwowane i zamówione należy odebrać w wyznaczonym terminie.

Użytkownik ma prawo do jednorazowego przedłużenia terminu wypożyczonych materiałów po spełnieniu następujących warunków:

 • nie został przekroczony limit prolongat egzemplarza,
 • egzemplarz nie został w tym czasie zarezerwowany przez innego użytkownika,
 • nie upłynął termin zwrotu żadnego egzemplarza, który znajduje się na koncie bibliotecznym czytelnika,
 • nie upłynął termin ważności konta,
 • na koncie nie ma zaległych opłat

Czytelnik może prolongować termin:

 1. samodzielnie – przez konto biblioteczne w systemie Libra Net,
 2. kontaktując się osobiście lub mailowo.

O zwiększeniu regulaminowego limitu wypożyczeń lub prolongat w indywidualnych przypadkach decyduje bibliotekarz.

Skutki/sankcje:

 • zawieszenie w prawach korzystania z biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań,
 • wyłączenie opcji samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książki z naliczoną karą,
 • rozpoczęcie naliczania kary przez system biblioteczny w wysokości 1,50 zł za każdy dzień od książki.