– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo

– Asystent / Nauczyciel akademicki w ramach projektu „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”Asystent / Nauczyciel akademicki w ramach projektu „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”

– „Pacjent Standaryzowany” w ramach realizowanego projektu pt. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych”

– Lektor języka angielskiego – Kwidzyn
– Lektor języka angielskiego – Filia w Toruniu

– Lektor języka angielskiego – Filia w Kościerzynie
– Lektor języka polskiego – Filia w Gdańsku
– Lektor języka angielskiego – Filia w Gdańsku

– Opiekun studentów obcokrajowców w Filii Uczelni w Gdańsku

– Profesor na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Analityka medyczna
Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Lekarski
– Profesor na Wydziale Nauk Medycyny Weterynaryjnej, kierunek Weterynaria
 
– Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne
Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Analityka medyczna
Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Lekarski
Adiunkt na Wydziale Nauk Medycyny Weterynaryjnej, kierunek Weterynaria
 
– Asystent na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne
 
 
 

– Informatyk Gdańsk

 
 
 
Klauzule zgody do zamieszczenia na CV

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.