– Młodszy referent ds. rekrutacji studentów – GDAŃSK

– Referent ds. obsługi studenta międzynarodowego – GDAŃSK

– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo

– Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Powiślańskiej Szkole Wyższej

– Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. English Division w Powiślańskiej Szkole Wyższej

 

– Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej

– Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej

– Prorektor / pełnomocnik Senatu ds. nauki i kształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej – GDAŃSK  

 

– Analityk/ statystyk w Dziale Nauki i Kształcenia – Gdańsk / Kwidzyn  

 

– Profesor na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
 
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
 
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne
 
– Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Analityka medyczna
 
Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Lekarski
 
– Profesor na Wydziale Nauk Medycyny Weterynaryjnej, kierunek Weterynaria
 
– Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
– Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne
Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Analityka medyczna
Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Lekarski
Adiunkt na Wydziale Nauk Medycyny Weterynaryjnej, kierunek Weterynaria
 
– Asystent na Wydziale Nauk Ekonomiczno Społecznych, kierunek Ekonomia
Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo
Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Ratownictwo medyczne

 – Referent ds. praktyk studenckich i zajęć praktycznych/klinicznych – Gdańsk – Referent w Dziale Instytutu Naukowo-Rozwojowego – Gdańsk  

Klauzule zgody do zamieszczenia na CV

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie. 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.