Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej Sp. z o.o. założyciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej zaprasza do Ośrodka Szkoleniowego.