TEMATYKA
 • Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prawo w zarządzaniu i nadzór właścicielski
 • Zarządzanie, w tym Zarządzanie w administracji, sprzedażą i zasobami ludzkimi
 • Informatyka i e-biznes
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Umiejętności osobiste
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołem
 • Umiejętności interpersonalne
 • Logistyka
 • Sekretariat oraz administracja dokumentami
 • Controling
 • ABC Przedsiębiorczości
 • Obsługa specjalistycznych aplikacji komputerowych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Przywództwo i kompetencje menadżerskie
 • Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych
 • Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych
 • Doskonalenie pierwszej pomocy przedmedycznej
  i medycznej
 • Doskonalenie zawodowe pielęgniarek
 • Doskonalenie zawodowe pomocy medycznej
 • Zarządzanie czasem
 • Grafika komputerowa
 • Doskonalenie systemu jakości
 • Administracja
 • Kadry i płace
 • Księgowość
 • Fundusze strukturalne, zamówienia publiczne
 • Szkolenia językowe
 • Rachunkowość i finanse
 • Aplikowanie o środki zewnętrze
 • Zarządzanie strategiczne
 • Procedury konsultacji społecznych
Specjalizujemy się w przygotowywaniu szkoleń i kursów doskonalących:
Specyfikacja oferowanych usług:
Przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa oraz Makro przedsiębiorstwa
Instytucje publiczne
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Policja
 • Straż miejska
 • Służba zdrowia
 • Pomoc społeczna
Osoby
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Menadżerowie wyższego i średniego szczebla, specjaliści, kadra zarządzająca
 • Bezrobotne
 • Inne
Zakres usług
 • Szkolenia

Szkolenia zamknięte cechą charakterystyczną jest ich całkowita autonomiczność oraz możliwość elastycznego dostosowanie tematyki, formy oraz terminu do potrzeb klienta. W zależności od specyfikacji, oferujemy szkolenia w trybie jedno lub kilkudniowym oraz trybie weekendowym.

Szkolenia otwarte realizowane cyklicznie dla pojedynczych pracowników z Państwa Firmy.

Szkolenia indywidualne przeprowadzane na życzenie Klienta.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn

Tel.(055) 279 58 73, Tel./Faks (055) 261 31 39

e-mail: szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania