Raporty z Ankiet

Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Letni Semestr 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Semestr Letni 2021–22
Ocena studiowania w PSW - Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Letni 2021–22
Ocena studiowania w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Semestr letni 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Zimowy Semestr 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Zimowy Semestr 2021–22
Badanie wizerunku, marki i prestiżu Powiślańskiej Szkoły Wyższej 2020
Samoocena przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w opinii studentów kierunku pielęgniarstwo 2020