Raporty z Ankiet

Samoocena przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu pielęgniarki 2023
Badanie wizerunku, marki i prestiżu Powiślańskiej Szkoły Wyższej 2023
Analiza jakości zajęć w PSW zima 2022–23 WNoZ
Analiza jakości zajęć w PSW zima 2022–23 WNES
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Letni Semestr 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Semestr Letni 2021–22
Ocena studiowania w PSW – Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Letni 2021–22
Ocena studiowania w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Semestr letni 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk Społecznych. Zimowy Semestr 2021–22
Analiza jakości zajeć w PSW - Wydział Nauk o Zdrowiu. Semestr Zimowy Semestr 2021–22
1 2