Ocena studiowania w PSW

Opis procedury zbierania i analizy danych

Ankieta oceniająca jakość studiowania w PSW jest udostępniana studentom w systemie Wirtualny Dziekanat. Analiza statystyczna jest wykonywana za pomocą autorskiego programu (w języku R) stworzonego przez członków zespołu d/s analizy jakości. Dzięki zautomatyzowaniu przetwarzania danych (w miejsce używania do tego celu oprogramowania biurowego) udało się znacząco obniżyć koszty, zmniejszyć liczbę błędów oraz zapewnić 100% powtarzalność analiz.

Na wszystkie pytania oceniające różne aspekty jakości studiowana w PSW studenci odpowiadali w skali pięciopunktowej □ Bardzo źle □ Źle □ Nie mam zdania/Nie wiem □ Dobrze □ Bardzo dobrze

Formularz ankiety znajduje się w Załączniku.

Charakterestyka badanych respondentów

Analizowano 15 ankiet.

Deklarowana aktywność studenta w czasie studiów była ustalona w oparciu o jego odpowiedzi na pytania: Brałem udział w programie Erasmus oraz Brałem udział w aktywności Samorządu Studenckiego/kół naukowych lub imprezach organizowanych przez Samorząd Studencki (juwenalia/otrzęsiny) Aktywny to taki respondent, który chociaż na jedno pytanie udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Ocena PSW

Miarą oceny jest odsetek wskazań (pozytywnych/negatywnych/obojętnych)

Oceny pozytywne

Miarą ocen pozytywnych jest odsetek wskazań bardzo dobrze