Terminy konsultacji

Aktualizacja 12.04.2022


mgr Alicja Skibowska

Badania naukowe w pielęgniarstwie (ćw.) – 24.03.2022r w godz. 15.00 – 16.00

OET w CP: RANY PRZEWLEKŁE I PRZETOKI (ćw. sym.) – 24.03.2022r w godz. 16.00 – 17.00

Podstawy pielęgniarstwa (ćw.) – 27.03.2022r w godz. 9.00 – 10.00

Chirurgia i piel. chirurgiczne (ćw.) PP A,B,C – 27.03.2022r w godz. 10.00 – 11.00

Konsultacje na platformie MS Teams


mgr Aleksander Pietuszyński

1 godzina po każdym spotkaniu w Teamsach


mgr Karol Sienkiewicz

09.04.2022r. 15:35-16:35 po ostatnich zajęciach PSW 6


mgr Anna Górniewicz

27.03.2022r. 20:00-21:00 OETwCP zaburzeniach układu nerwowego (wyk, ćw) Ms Teams
09.06.2022r. 12:15-13:00 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) PSW 6


mgr Marzena Twardowska

27.04.2022r. 17:00 Ms Teams


mgr Aneta Janicka

23.04.2022r. 12:45-13:45 Chirurgia i piel. Chirurgiczne PO II PSW
09.05.2022r. 18:00-19:00 Opieka edukac. nad pacjentem z ranami przewlekłymi i pzretokami PO mgr II PSW


dr Andrzej Michalik

07.04.2022r. 17:00-19:00 Ms Teams


mgr Ewa Mędrek

02.04.2022r. 18:00-18:45 po zajęciach Aula


dr Maciej Kudła

13.05.2022r. 14:15-15:45 RM I Ms Teams kanał “Dydaktyka medyczna”


mgr Marek Sidor

24.06.2022r. 20:30 po ostatnich zajęciach Ms Teams


mgr Roman Niemczyk

11.06.2022r. 13:00-14:00 Finanse przedsiębiorstw Ekon I PSW 6
12.06.2022r. 11:45-13:15 Rachunkowośc podatkowa i Sprawozdawczość finansowa FZ3 PSW 6


mgr Karol Wojtczak

24.04.2022r. 13:00-15:00 PSW 6
07.05.2022r. 13:00-15:00 PSW 6
22.05.2022r. 13:00-15:00 PSW 6


mgr Natalia Weliszczyńska

01.04.2022r. 17:00-17:45 j.angielski PO I, RM I Ms Teams
01.04.2022r. 17:45-18:15 j.angielski PO II, RM II Ms Teams
01.04.2022r. 18:15-19:00 j.angielski PO mgr I Ms Teams


mgr Anna Maćkiewicz

19.05.2022r. 17:00-19:00 Pediatria i piel. pediatryczne Ms Teams
20.05.2022r. 17:00-19:00 Pediatria i piel. pediatryczne Ms Teams


mgr Piotr Janiewicz

26.06.2022r. 13:00-14:00 Podstawy pielęgniarstwa (wykład) PSW 6
26.06.2022r. 14:00-16:00 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) PSW 6
26.06.2022r. 16:00-18:00 Seminarium PSW 6


mgr Mariola Rusińska

07.04.2022r. 14:45 PSW 6
20.05.2022r. 14:45 PSW 6


mgr Małgorzata Glińska-Przysowa

09.04.2022r. od 12:00 i od 18:30 (również w przerwach między zajęciami) j.angielski PSW 6


dr hab. Marek Wiergowski

we wtorki od 14:00 – 15:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania e-mailowo) Farmakologia i toksykologia


mgr Grażyna Guz-Rzeniecka

20.04.2022 godz.18:00 dla grup: PO mgr I oraz PO mgr I GDA MS Teams – Zespół Konsultacje


mgr Elżbieta Tomaszewska

09.06.2022r. 18:00-19:00 Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia PO 21 Ms Teams
09.06.2022r. 19:00-20:00 Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia PO 22 Ms Teams