Prezydent Federacji PSW

KSRP
prof. dr hab. Krystyna Strzała

Władze uczelni
dr_Katarzyna_Strzala_Osuch

Rektor Uczelni

dr Katarzyna Strzała - Osuch, prof. PSW
dr Mariia Lutsyk

Prorektor ds. kształcenia praktycznego

dr Mariia Lutsyk
dr_Beata_Pawłowska

Prorektor ds. Dydaktycznych

dr Beata Pawłowska, prof. PSW
Pełnomocnicy Senatu
DSC_1385

Pełnomocnik Senatu ds. Współpracy Instytucjonalnej
Kierownik Działu Informacji i Marketingu

mgr Julia Osuch

e-mail: pelnomocnik_wspolpraca@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 795 414 688

DSC_1396

Pełnomocnik Senatu ds. Programów Międzynarodowych
Koordynator programu Erasmus+

mgr Paulina Osuch

e-mail: international@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 795 431 942

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Uczelni

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

Pełnomocnik Rektora ds. ratownictwa medycznego

dr Kamil Krzyżanowski

Pełnomocnik Rektora ds. pielęgniarstwa​

dr hab. Marcin Wiśniewski
Aleksandra Śnieg

Pełnomocnik Rektora ds. pielęgniarstwa

dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW
Rektorat (biuro rektora)

Dyrektor ds. dokumentacji

mgr Natalia Parus

e-mail: rektorat@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 71

Kwestura

Kwestor

mgr Małgorzata Szymańska

e-mail: kwestura@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 68

Kierownik działu spraw pracowniczych

lic. Justyna Lewandowska

e-mail: kadry@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 55 615 13 68

Magda Bandźmiera

Referent ds. Kadr i Rozwoju Pracowników

lic. Magdalena Bandźmiera
e-mail: kadry1@powislanska.edu.pl

tel. kom.: (+48) 539 269 360

Sandra Grudzień

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

lic. Sandra Grudzień

e-mail: platnosci@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 68

Dziekanat

Kwidzyn

Marta Czermińska

Dyrektor Pionów Dziekanatów

mgr Marta Czermińska

e-mail: dyrektor_dziekanaty@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

Aleksander Pietuszyński

Dyrektor ds. planowania i obciążeń dydaktycznych

mgr Aleksander Pietuszyński

e-mail: dyrektor_plany@powislanska.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

Z-ca Kierownika Dziekanatu ds. Rekrutacji

mgr Katarzyna Bednarek

e-mail: rekrutacja@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Z-ca Kierownika Dziekanatu ds. statystyki

lic. Lucyna Skorczewska

e-mail: dziekanat_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Młodszy Referent ds. Obsługi Studenta

Justyna Ciepłuch

e-mail: dziekanat_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Kasia Dziekanat

Młodszy Referent ds. Obsługi Studenta

Katarzyna Rydel

e-mail: dziekanat_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Emilia Dziekanat

Młodszy Referent ds. Obsługi Studenta

Emilia Osińska

e-mail: dziekanat_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Młodszy referent ds. planowania i obciążeń dydaktycznych

Bartosz Wawer

e-mail: plany@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

Marlena Punkt Info

Młodszy Referent ds. Prowadzenia Punktu Informacyjego

Marlena Grycuk

e-mail: info@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 660 758 017

Piotr Zwierzyński

Młodszy Referent ds. Prowadzenia Punktu Informacyjego

Piotr Zwierzyński

e-mail: info@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 660 758 017

Gdańsk

Kierownik Dziekanatu

mgr Marta Obórko
e-mail: kierownik_dziekanat.gdansk@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 779 360

Młodszy referent ds. kształcenia praktycznego

lic. Magdalena Świniarska

e-mail: praktyka@powislanska.edu.pl

tel. kom.: (+48) 539 698 884

Magdalena Osłowska

Referent ds. obsługi studentów

mgr Magdalena Osłowska

e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 606 315 785

Młodszy referent ds. obsługi studentów

mgr Dominika Ladach

e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 606 315 785

Młodszy referent ds. obsługi studentów

lic. Aleksandra Łazar

e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 606 315 785

Referent ds. obsługi studenta międzynarodowego

lic. Karolina Rubin
e-mail: admission@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 693 095

Młodszy referent ds. obsługi studenta międzynarodowego

Michał Księżak

e-mail: admission@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 569 707

Maciej Sawczuk

Specjalista ds. studentów i absolwentów

mgr Maciej Sawczuk

e-mail: studentoffice@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 474 886

Kościerzyna

mgr Agnieszka Hetmańska

Referent ds. Obsługi Studentów

mgr Agnieszka Wysiecka

e-mail: rekrutacja_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 070 499

IMG_7021

Specjalista ds. Obsługi Studentów

mgr Dominika Blok

e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 883 849 187

Toruń

mgrNikandrow

Referent ds. Obsługi Studentów

mgr Marta Nikandrow

e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 098 913

Protasewicz

Młodszy referent ds. obsługi studenta i kształcenia praktycznego

mgr Daria Protasewicz

e-mail: deans_torun@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 098 913

Dział Nauki i Kształcenia
Anna Jachimowicz

Kierownik Działu Nauki i Kształcenia

mgr Anna Jachimowicz

e-mail: kierownik_ksztalcenie@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 735 252 477

Julia Rybicka

Młodszy referent ds. nauki i kształcenia

Julia Rybicka
Centrum Informatyczne PSW

Informatyk

Adam Góralczyk

e-mail: it@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 882 821 533

Informatyk

Aleksander Krupiński

e-mail: it@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 532 450 918

Informatyk

Mateusz Rosiński
Dział Informacji i Marketingu

Kwidzyn

Julia Drelich

Młodszy Referent ds. Informacji i Marketingu

Julia Drelich

e-mail: promocja_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 532 775 735

Agnieszka Goleniewska

Referent ds. Informacji i Marketingu

Agnieszka Goleniewska

e-mail: marketing_kwidzyn@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 269 088

Gdańsk

Specjalista ds. Marketingu

lic. Oliwia Dybza

e-mail:  marketing_gdansk@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 531 688

Oskar Lange

Młodszy Specjalista ds. Informacji i Marketingu

mgr Oskar Lange
Dział Projektów
kierownik-dzialu-projektow-2019

Dyrektor ds. infrastruktury

mgr Daniel Osuch

e-mail:  infrastruktura_psw@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 72

Gdańsk

Kierownik Działu Projektów

mgr Patrycja Osińska

e-mail: kierownik_projekty@powislanska.edu.pl    

tel.: (+48) 539 096 645                     

Kacper

Specjalista ds. obsługi projektów i programów

mgr Kacper Konarzewski

e-mail: projekty@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 539 096 645

International Office
IMG_1389a

Pełnomocnik Senatu ds. programów międzynarodowych

mgr Paulina Osuch

e-mail: international@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 795 431 942

Mateusz Grądzki

Młodszy Referent ds. Współpracy Międzynarodowej

lic. Mateusz Grądzki

e-mail: erasmus@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 350 644

DSC_1335

Asystent International Office

Katarzyna Figura

e-mail: assist.international@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 350 644

Instytut Naukowy
Małgorzata Migdał-Matla

Referent ds. naukowo-rozwojowych

mgr Małgorzata Migdał-Matla

e-mail: instytut_naukowy@powislanska.edu.pl

tel. kom.:(+48) 532 549 124

Justyna Sychowska

Starszy bibliotekarz

mgr Justyna Sychowska
Dział Administracyjno-gospodarczy

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Florian Machura

e-mail: kierownik_A.G@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 888 727 230

Specjalista ds. Organizacyjno-Gospodarczych

mgr Zbigniew Fryc

e-mail: gospodarczy_GD@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 532 691 399

Maciej Ratkowski

Referent ds. Organizacyjno-Gospodarczych

Maciej Ratkowski

e-mail: gospodarczy@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 532 398 722

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, która jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Od 2023 roku pełni funkcję Prezydenta Uczelnia. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej stopień naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i reklamy. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości.

Prorektor ds. dydaktycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego- Wydziału Ekonomiki Produkcji.
W 1994 r. ukończyła studia na London University z zakresu ekonomii biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Zarządzania. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka i współautorka publikacji m.in. “Małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie konkurowania i współprac w z globalnymi koncernami”, “ABC Przedsiębiorczości, czyli krok po kroku do własnej firmy”, “The strategy of the Kwidzyn region in the context of shale gas exploration”.

Od 2023 Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe na uniwersytetach m.in. w Niemczech,
na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej
w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.

Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Uczelni. Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej. Podwójny absolwent szkoły średniej, w USA i gdyńskiego liceum. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Prawo.
Tytuł doktora uzyskał na podstawie rozprawy „Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska”. Na podstawie dorobku naukowego i książki „Prawo sanitarne
w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie prawo. Autor ponad stu publikacji o tematyce prawa samorządowego, gospodarczego publicznego, środowiska, administracyjnego i zarządzania publicznego. Recenzent w prestiżowych czasopismach prawniczych. Wykładał na uniwersytetach w Skopje, Grenadzie, Rydze, Tomsku i Kijowie. W Kiev International University otrzymał tytuł Profesora Uczelni. Zajmował również stanowiska dyrektorskie, m.in. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Budownictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracował również z samorządami, m.in. jako doradca Burmistrza Władysławowa, członek powiatowej komisji bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie w sferze gospodarki, gdyż pracował przy obsłudze umowy PPP na budowie autostrady A-1, w spółkach budowlanych i komunalnych, gdzie był prezesem zarządu i przewodniczącym rad nadzorczych.

Doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera Ochrony Środowiska. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie dydaktyczne. Autor i współautor ponad 50 publikacji w zakresie oceanologii, ochrony środowiska i turystyki. Brała udział w ekspedycjach naukowych oraz rejsach naukowych jako kierownik lub członek ekipy badawczej. Uczestniczka w międzynarodowych projektach dotyczących zmian klimatycznych, ochrony środowiska morskiego, edukacji.
Członek eLearning Industry Network, World Federation of Tourist Guide Associations, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Klimatologów Polarnych, Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Bałtyckiego – BALTEX oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Przełożona Pielęgniarek w Gdańskim Areszcie Śledczym. Od 2015 roku doktor nauk
o zdrowiu. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Autorka licznych publikacji. Posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki.

Doktor nauk prawnych. Posiada aplikację sędziowską oraz wpis na listę radców prawnych
i listę adwokatów. Posiada długi staż zawodowy oraz dydaktyczny. Do wiodących specjalizacji z zakresu praktyki prawniczej należy prawo ubezpieczeniowe oraz prawo administracyjne. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Uniwersytecie Warszawskim. Autor licznych publikacji z zakresu prawa. Stały członek zespołów redakcyjnych trzech wiodących polskich komentarzy do ustaw.

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Prezes Zarządu Fundacji NOVA. Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie i raporty końcowe projektów unijnych. Były członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komisji Oceny Biznesplanów, Wojewódzkiego Zespołu ds. Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej woj. pomorskiego, przewodnicząca grupy ds. upowszechniania ekonomii społecznej , Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS). Laureatka ogólnopolskiego konkursu “Grasz o Staż” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Autorka licznych publikacji. Posiada duże doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne. Ukończyła studiów Trenerów Biznesu oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W zakresie badawczym interesuje się: Zarządzaniem Instytucjami Publicznymi i Organizacjami Non-profit, Przedsiębiorczość, Modele Biznesowe, Biznesplany, Ekonomia Społeczna i Innowacje Społeczne, Zarządzanie projektami, Organizacje Pozarządowe i Społeczeństwo Obywatelskie, Partnerstwa
i Współpraca Międzynarodowa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Rynek pracy oraz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Dyrektor ds. Infrastruktury w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończył studia inżynierskie na kierunku Inżynieria produkcji oraz studia magisterskie – Organizacja Systemów Produkcyjnych. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Mechanizmów funkcjonowania strefy euro. Posiada ponad
20-letnie doświadczenie zawodowe. Autor licznych publikacji i artykułów.
Recenzent w czasopismach m.in. „Magazyn Stereo”, „HI-FI Choice”, „Projektory i Ekrany”, wortalu www.magazynstereo.aegp.pl. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia. Dewizą magistra inżyniera jest: „Nic nie jest niemożliwe”, „Nigdy nie mów nigdy”, „Nie ma rzeczy niewykonalnych”.

Magister prawa, absolwentka Uniwersytetu we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie Ubezpieczeń społecznych oraz Prawa medycznego i Bioetyki.
Uczestniczka licznych kursów, konferencji szkoleniowych i naukowych – również jako prelegentka. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kancelarii adwokackiej oraz pracy
w charakterze prawnika.

Magister studiów magisterskich na kierunku Ochrona środowiska, ukończonych
na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2021 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń. Kieruje czterema działami w jednej z największych multiagencji ubezpieczeniowych w Polsce. Prowadziła działalność, jako zespół konsultacyjny „3perspektywy” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, oceny i prowadzenia szkoleń, coachingu operacyjnego oraz indywidualnego, korzystając  z bogatej sieci kontaktów biznesowych oraz kilkunastu lat doświadczenia w branży finansowej. Pełniła również funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży z 3-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia oraz organizowania szkoleń ugruntowujących wiedzę, podnoszących kompetencje pracowników
i partnerów odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe. Znana ze skuteczności i konsekwencji we wdrażanych i prowadzonych procesach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawno-menedżerskim oraz psychologii biznesu dla menedżerów.

Od roku 2018 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Consulting HR & Marketing. W latach 2017-2021 pracował w Lacroix Electronics Sp. z o.o. jako HR Business Partner oraz jako HR Development Specialist. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko dziennikarza/publicysty w POLSKA PRESS Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był kierownikiem do spraw administracyjnych w Estrada Poznańska, Oddział: Kino Muza. Posiada tytuł magistra zarządzania oraz magistra filozofii na kierunku: komunikacja społeczna. Jest również licencjatem psychologii w biznesie o specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Magister wychowania fizycznego, trener drugiej klasy w piłce siatkowej i piłce nożnej. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe. Członek Kwidzyńskiej Rady Sportu. Trzykrotnie otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Kwidzyna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Wraz z podopiecznymi otrzymał: złoty medal Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej dziewcząt- szkół podstawowych, srebrny medal Mistrzostw Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców, złoty medal w Finale Województwa w piłce siatkowej dziewcząt – szkół gimnazjalnych, brązowy medal w Finale Województwa w piłce nożnej chłopców – szkół podstawowych, złoty medal w Finale Województwa w dwa ognie usportowione – chłopców.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.

 

Pełnomocnik Senatu ds. Współpracy Instytucjonalnej oraz Kierownik Działu Informacji
i Marketingu w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwentka studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie w zakresie zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa.

 

Pełnomocnik Senatu ds. Programów Międzynarodowych i Koordynator programu Erasmus +. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Business Administration. Posiada certyfikat FCE.

 

 

 

Dyrektor ds. planowania i obciążeń dydaktycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej.
Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie połączone ze studiami podyplomowymi z zakresu BHP. Autor kilku publikacji pokonferencyjnych.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku
i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo.
Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi
z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2023 roku pełni funkcję Kierownika klinicznego centrum rehabilitacji i fizjoterapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy. Od dekady profesor w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Autor licznych publikacji naukowych.

Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Uczelni. Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej. Podwójny absolwent szkoły średniej, w USA i gdyńskiego liceum. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Prawo.
Tytuł doktora uzyskał na podstawie rozprawy „Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska”. Na podstawie dorobku naukowego i książki „Prawo sanitarne
w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie prawo. Autor ponad stu publikacji o tematyce prawa samorządowego, gospodarczego publicznego, środowiska, administracyjnego i zarządzania publicznego. Recenzent w prestiżowych czasopismach prawniczych. Wykładał na uniwersytetach w Skopje, Grenadzie, Rydze, Tomsku i Kijowie. W Kiev International University otrzymał tytuł Profesora Uczelni. Zajmował również stanowiska dyrektorskie, m.in. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Budownictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracował również z samorządami, m.in. jako doradca Burmistrza Władysławowa, członek powiatowej komisji bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie w sferze gospodarki, gdyż pracował przy obsłudze umowy PPP na budowie autostrady A-1, w spółkach budowlanych i komunalnych, gdzie był prezesem zarządu i przewodniczącym rad nadzorczych.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena wskaźników stresu oksydacyjnego i progresji procesu zapalnego u osób zdrowych i pacjentów z chorobą nowotworową w odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych”. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Autorka licznych publikacji. Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu biologii.

Stopień naukowy doktora otrzymała na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu. Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Promocji Turystyki Medycznej PROTURMED. Prezeska Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Współautorka portalu turystyka-medyczna.com. Dydaktyk z wieloletnim stażem współpracuje z instytucjami szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami medycznymi rozwijającą szeroką współpracę międzynarodową.

W 2023 roku uzyskała, nadanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowania ozonoterapii oraz terapii podciśnieniowej w leczeniu zakażeń narządu ruchu w Zespole Stopy Cukrzycowej i Choroby Charcota-Mariego-Tootha”. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. W zakresie medycznych zainteresowań znajdują się: innowacyjne leczenie ran, Vacoterapia i Ozonoterapia.

Doktor nauk o zdrowiu, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Opieki Zdrowotnej. Członek: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Kościerzynie. Uczestniczka licznych szkoleń, webinarów i konferencji.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał na podstawie pracy pt. „Wybrane aspekty historyczne rozwoju anatomii patologicznej ze szczególnym uwzględnieniem sekcji zwłok”. Autor i współautor ponad 90 publikacji w języku polskim i angielskim. Aktywny uczestnik zjazdów naukowych na terenie kraju i zagranicą. Członek komitetów naukowych konferencji w Polsce i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów, European Society
of Pathologists oraz ESP Working Group on History of Pathology, ESP Autopsy Working Group, ESP Digital Pathology Group. Do zainteresowań naukowych należą: historia medycyny, szczególnie historia anatomii patologicznej, patologia płodu i noworodka, patologia ginekologiczna.

Doktor nauk o zdrowiu. Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach.

Stopień doktora nauk o zdrowiu, nadanym przez Uniwersytet Rzeszowski, otrzymała w 2016 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego”. Magister zdrowia publicznego z ponad 18-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada  również ponad 12-letnie doświadczenie dydaktyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Badań na Stresem Traumatycznym (PTBST) i European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Ukończyła kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych oraz studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Do zainteresowań naukowych należą: promocja i profilaktyka zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc psychologiczna udzielana przez ratowników medycznych, stres i wypalenie zawodowe wśród służb ratowniczych oraz prowadzenie kursów z zakresu pierwszej pomocy.

 

Stopień doktora nauk biologicznych, nadanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, otrzymała w 2016 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola Lecane inermis (Rotifera) w ograniczaniu zagęszczenia bakterii nitkowatych w osadzie czynnym”. Magister inżynier ochrony środowiska i absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej na kierunku Ratownictwo Medyczne. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie dydaktycznego. Stypendystka w ramach projektu „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników B+R doktorantów” oraz „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”. Uczestniczka projektu „Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego
w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem wrotków (Rotifiera). Posiada świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego. Autorka licznych publikacji. Uczestniczka w licznych kursach, grantach i szkoleniach.

Stopień doktora obroniła na podstawie pracy nt. „Synteza nowych pochodnych
4-chloropikolinonitrylu o potencjalnej aktywności przeciwgruźlicowej. Posiada certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Marketing i Public Relations w internecie. Magister farmacji z dużym doświadczeniem zawodowym.

Stopień doktora nauk medycznych, nadanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny, otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia sercowego – ocena morfologii lewej komory za pomocą echokardiografii i rezonansu magnetycznego serca”. Specjalista w dziedzinie kardiologii z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym.
Autor licznych publikacji, uczestnik wielu szkoleń i konferencji. Do zainteresować zawodowych należą echokardiografia, ultrasonografia płuc i naczyń, rezonans magnetyczny serca, kardiologia interwencyjna, arytmologia, kardiomiopatie, wrodzone i nabyte wady serca.

 

 

Specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, gdzie nadano jej stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej na podstawie rozprawy nt. „Analiza porównawcza jakości życia u osób przewlekle chorych somatycznie”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada duży staż zawodowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
Autorka licznych publikacji. Były członek Gdańskiego Oddziału Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez 9 lat pełniła funkcję członka Zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2022 roku członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie nadano jej stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych  na podstawie rozprawy doktorskiej „Regulacja proliferacji Blastocystis ST3 (Prostista) i mikrobioty jelitowej probiotykami oraz wybranymi lekami in vitro”. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. W latach 2017-2020 była tłumaczem języka angielskiego  czasopiśmie Polish Annals of Medicine. Recenzent publikacji w zagranicznych czasopismach naukowych, m.in.: PLOS One, Parasites & Vectors, Annals of Parasitology. Autorka licznych publikacji. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i kursów. Laureatka nagrody im. Witolda Kasprzaka za całokształt badań nad Blastocystis, którą otrzymała podczas XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, gdzie nadano mu stopień doktora nauk chemicznych
w dziedzinie biotechnologii na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Mielotoksyczna i stadialnie specyficzna aktywność antrapirydazonów”. Posiada ponad 15 lat stażu zawodowego.
Autor ponad 20 publikacji. Brał udział w 3 projektach naukowo badawczych: „Projektowanie i chemiczna synteza koligatów peprydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej – atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”, „Profilaktyka
i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED III pt. „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów” i „Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych”.

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, nadanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, na podstawie rozprawy doktorskiej „Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego Policji”. Ukończył również studia magisterskie na kierunku Pedagogika. Licencjat ratownictwa medycznego. Autor i współautor licznych publikacji. Redaktor i recenzent  w Journal of Public Policy and Aministration. Był członkiem licznych zespołów m.in. przewodniczącym zespołu powołanego przez KGP do opracowania projektu zmian programu kursu specjalistycznego w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego
i kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i członkiem zespołu monitorującego systemy kształcenia krajowych
i zagranicznych formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czynny uczestnik i organizator licznych konferencji i seminariów.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Lekarskim. Była członkiem: Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej, studenckiego Koła przy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ze studentami oraz znajomość technik symulacji niskiej i wysokiej wierności. Autorka publikacji anglojęzycznych.

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Lekarskim.
Były członkiem: Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej, studenckiego Koła przy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ze studentami oraz znajomość technik symulacji niskiej i wysokiej wierności. Autorka publikacji anglojęzycznych.

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Zaangażowany w pracę lekarza, z doświadczeniem w branży medycznej. Od 2016 zajmuje stanowisko lekarza w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, od roku 2018 jest lekarzem chorób wewnętrznych w LuxMed Sp. z o.o w Gdańsku, od roku 2021 jest lekarzem chorób wewnętrznych w Centrum Medyczne dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska w Gdańsku. W latach 2016-2019 pracował jako lekarz w Falck Medycyna Sp. Z o.o w Gdańsku.

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki. Od wielu lat pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządu zawodowego poprzez pełnienie funkcji z wyboru
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Posiada wieloletni staż zawodowy oraz dydaktyczny, jako kierownik lub opiekun kursów i szkoleń specjalistycznych.

Magister prawa gospodarczego publicznego i ochrony środowiska. Ukończył również Program Executive MBA in Healthcare Management. Prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Prowadzi działalność ekspercką
w ramach doradztwa strategicznego w zakresie ochrony zdrowia i spraw sanitarno-epidemiologicznych. Posiada znaczne doświadczenie z zarządzaniem, negocjacjami, kontrolą
i nadzorem oraz współpracą ze środowiskami lokalnymi i otoczeniem gospodarczym.

Dyplomowany pielęgniarz i absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Zawodowo związany z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku. Pełni również funkcję Konsultanta Wojewódzkiego Wojewody Pomorskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, który ukończył studia podyplomowe w zakresie Finansów i zarządzania
w służbie zdrowia. Wielokrotnie wyróżniany i wynagradzany za swoją działalność zawodową, m.in. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia
za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.
Autor publikacji naukowych z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego w praktyce pielęgniarskiej.

Pasjonat ratownictwa medycznego. Swoją ścieżką zawodową chce nabyć jak największą wiedzę oraz umiejętności, które mogą przysłużyć się rozwojowi Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Ekspert oraz członek zespołów roboczych w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Pełni również funkcję Zastępcy Głównego Dyspozytora Medycznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia na kierunku Ratownictwo Medyczne i Bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada certyfikaty ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Prawa medycznego, Zarządzania i kontroli
w podmiotach leczniczych oraz Zarządzania projektami „Project Management”.

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, która pracę traktuje jako powołanie, a obowiązki wykonuje z pełnym profesjonalizmem, uwagą i odpowiedzialnością. Od wielu lat związana zawodowo
ze Specjalistycznym Szpitalem w Kościerzynie.

Magister wychowania fizycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, jako trener i nauczyciel wychowania fizycznego.

Magister pielęgniarstwa ukończyła również studia magisterskie w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania jednostką ochrony zdrowia. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończyła studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo. Posiada II stopień specjalizacji w masażu klasycznym.
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Absolwentka studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Magister położnictwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe na trakcie porodowym oraz kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Obecnie położna oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Specjalistycznym  w Kościerzynie.

Magister położnictwa, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczka licznych kursów specjalistycznych. Na co dzień pracuje w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym 
w Grudziądzu.

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Ukończyła liczne kursy, m.in.: kurs specjalistyczny II st. z diabetologii. Uczestniczka konferencji i szkoleń – w 2018 roku otrzymała certyfikat na III Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek ds. Stwardnienia Rozsianego.

Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Magister farmacji, ukończyła  I stopnień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.
Obecnie pracuje na Oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. L. Rydrygiera w Bydgoszczy. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe oraz kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Brała udział w konferencjach, szkoleniach i kongresach w dziedzinie pielęgniarstwa i suicydologii. Autorka publikacji: Tuberous sclerosis – associated neuropsychiatric disorders – case report, Neuropsychiatria i neuropsychologia 2017;12,2: 73-79. W 2009 została członkiem Komisji ds. Jakości Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku i audytorem ISO 9001: 2008, obecnie ISO 9001:2015.

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
Obecnie zastępca pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Internistycznym w Szpitalu Polskim
w Sztumie. Uczestniczka licznych kursów.

Licencjat pielęgniarstwa z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie pracuje jako pielęgniarka koordynująca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci
i Dorosłych w Toruniu. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Magister inżynier technologii żywności i żywienia człowieka. Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności. Współpracował z ośrodkami naukowymi z Pragi, Rostocku
i Sztokholmu. Opracowywał i wdrażał nowatorskie metody analityczne matryc wodnych
m.in. TLC,  HPTLC, HPLC. Uczestniczył w projektach naukowych
np. „GenerationBaltMaritime Sea Experts”.

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Obecnie pełni funkcję Kierownika Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Interesuje się jazdą konną, czytaniem książek oraz grą na gitarze. Obecnie pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Jutro Medical w Gdańsku.

Magister pielęgniarstwa za specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. Obecnie pełni funkcję Zastępcy pielęgniarki oddziałowe w Szpitalu Powiatowym im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Magister pielęgniarstwa z 7-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Posiada fakultet z andragogiki, uprawniający do nauczania osób dorosłych. Interesuje się gotowaniem, podróżami oraz literaturą fantastyczną. Obecnie pracuje jako pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes zarządu fundacji AID Ratunek. Licencjat ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Posiada ponad dekadę doświadczenia zawodowego, a od 2014 jest instruktorem zabiegów resuscytacyjnych. Otrzymał III miejsce w kategorii ratownik medyczny roku w plebiscycie „Hipokrates Pomorza 2019”. Wyróżniony za 6 lat pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Otrzymał również wyróżnienie Super Wolontariusza Pomorskiego Hospicjum Dla Dzieci.

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Kazimierza Koźluka. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie seksuologii.
Była wolontariuszem w pierwszym w Polsce punkcie wymazowym drive-thru w Gdyni.

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

Absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej, magister pielęgniarstwa. W trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego i pielęgniarstwa chirurgicznego. Ukończyła kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki zarządzającej w Diaverum Polska Sp. z o.o. w Kościerzynie.

 

Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Psychologii Przywództwa w Organizacji, Psychoonkologii, Zarządzania w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Koordynatora przeszczepiania narządów, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz studium Menedżerskie dla Kadry Kierowniczej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe.

 

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener z ponad 40-letnim stażem zawodowym. Posiada również 20-letnie doświadczenie jako trener piłki ręcznej na poziomie juniorskim oraz 22-letnie na poziomie seniorskim. Na koncie ma wiele osiągnięć sportowych, m.in.: srebrny
i dwa brązowe medale mistrzostw Polski seniorów, brązowy medal w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Były trener reprezentacji Polski Kobiet i Młodzieżowej reprezentacji Mężczyzn.

Magister zdrowia publicznego, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobył w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Kujawskiej Szkole Wyższej.

 

Magister pielęgniarstwa, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Ukończył liczne kursy, m.in. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Autor publikacji
z zakresu pielęgniarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W 2010 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Kola PTP w Chojnicach, a w 2011 i 2012 roku członkiem Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku. W 2012 roku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału PTP w Gdańsku. Od 2012 roku biegły sądowy w zakresie pielęgniarstwa Sądu Okręgowego
w Gdańsku, Słupsku i Bydgoszczy. Posiada duże doświadczenie związane z nauczaniem pielęgniarek, jako wykładowca, nauczyciel, kierownik kursów specjalistycznych.

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Pielęgniarstwo. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w różnych placówkach w Gdańsku.

Absolwentka studiów magisterskich Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
na kierunku Pielęgniarstwo. Posiada ponad 25-letni staż zawodowy, pracując m.in. w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu Psychoonkologii Klinicznej. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Członek Szpitalnej Komisji Etycznej Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie Sp. z o.o., Powiatowego Zespołu Diagnostyczno-Konsultacyjnego
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Powiat Kościerski,
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasto Kościerzynie. Była również delegatem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnym
w Gdańsku.

 

Technik radiologii z ponad 30-letnim stażem zawodowym w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Posiada doświadczenie dydaktyczne w kształceniu zawodowym elektroradiologów.

 

Magister położnictwa i licencjat fizjoterapii. Posiada Certyfikat Doradcy Laktacyjnego. Właścicielka Szkoły Rodzenia Położna z mamą Anna Majda-Sandomierska, gdzie prowadzi zajęcia dla przyszłych mam. Posiada ponad dekadę doświadczenia zawodowego oraz dydaktycznego. Prowadzi bloga medyczno-parentingowego www.polozna.pl.
Cykliczny Ekspert-gość w programie Mamma Mia. Ukończyła liczne webinary na temat karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci. Od 2016 roku współredaktor Strefy Rodzica Allegro. Prelegentka na konferencji Akademia Położnej
w 2018 roku. Współorganizatorka i prelegent konferencji Trombofilia w ciąży.

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Pielęgniarka z ponad 25-letnim stażem pracy. Posiada ponad dekadę doświadczenia dydaktycznego, prowadząc zajęcia m.in. dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

 

Prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie Master of Business Administration dla Kadry Medycznej, Zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej oraz Zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Posiada ponad 38-letni staż zawodowy. W 2021 została Menedżerem Zdrowia roku 2021 Dziennika Bałtyckiego.

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menedżer Placówki Zdrowia. Posiada ponad 25-letni staż zawodowy. Obecnie pełni funkcję Naczelnej pielęgniarki w VII Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Czynnie uczestniczy w konferencjach poświęconych m.in. dializoterapii.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń. Od 2017 roku czynnie uczestniczy
w przedsięwzięciu „Lekarze bez Granic”, była m.in. w Jemeni, Syrii, Afganistanie
i Bangladeszu. Posiada ponad 10-letni staż zawodowy.

Magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2019-2020 była założycielką Stowarzyszenia Wspólnie dla Czarnej Wody. Specjalistka ds. marketingu i komunikacji społecznej oraz pełnomocnik ds. pacjentów w Kociewskim Centrum Zdrowia. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, prowadząc szkolenia i kursy dydaktyczne. Posiada ponad 16-letni staż zawodowy.

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, magister pielęgniarstwa z ponad 25-letnim stażem zawodowym. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki oddziału dziecięcego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

 

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

Magister pedagogiki w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej.
Licencjat pielęgniarstwa, absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Specjalistka
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe związane z pielęgniarstwem. W karierze zawodowej była również instruktorem i wykładowcą nauki jazdy. Interesuje się zdrowym trybem życia oraz podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na studiach drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne. Posiada tytuł instruktora rekreacji ruchowej w specjalności fitness-gimnastyka oraz instruktora korekcji wad postawy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada ponad 25-letni staż zawodowy i dydaktyczny.

Absolwentka studiów magisterskich Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Położnictwo.
Posiada doświadczenie związane z wolontariatem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Szpitalach Tczewskich S.A. Uczestniczka konferencji o tematyce położnictwa.

Licencjat położnictwa z ponad 35-letnim stażem zawodowym. Certyfikowany Doradca Laktacyjny i specjalista w zakresie opieki przed i okołoporodowej. Obecnie jest pielęgniarką koordynującą Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Copernicus PL Gdańsk.

 

 

Absolwentka studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Posiada ponad 5-letni staż zawodowy. Do zainteresowań zawodowych należy intensywna terapia.

Pielęgniarstwo to jej pasja. Jako magister pielęgniarstwa oraz specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie opieki nad pacjentem, edukacji, profilaktyki oraz pierwszej pomocy. Od ponad dekady pracuje na stanowisku pielęgniarki odcinkowej na Oddziale Chirurgii ogólnej i onkologicznej i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Prowadzi gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej, a we współpracy z lekarzem prowadzi Poradnię Onkologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

 

Dyrektor Centrum Medycznego LUXMED. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie dydaktyczne oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Pełniła funkcję Kierownika Sieci Przychodni, Pełnomocnika Zarządu. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. Pełniła funkcję Koordynatora Opieki Medycznej podczas Euro 2012
w Gdańsku. Kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Autorka programów szczegółowych. Audytor wewnętrzny w zakresie norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;
PN-N 18001.

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne
w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy
w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Absolwent studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Farmacja. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
W latach 2010-2018 był spikerem i prezenterem sportowym. Kierownik aptek w: Warszawie, Elblągu, Nowym Stawie i Grudziądzu.

Pielęgniarka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Obecnie pracuje w dwóch przychodniach specjalistycznych
w Gdańsku. Często działa pro bono. Członek Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Alfa
w Gdańsku oraz w Komisji ds. Recept przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku. Aktywna działaczka na rzecz środowiska zawodowego.

Magister zdrowia publicznego oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia, Nadzór i kontrola w podmiotach leczniczych, Administracja Samorządowa realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Od 2004 roku Ratownik medyczny, a od roku 2013 Ratownik Medyczny Koordynujący w Stacji Ratownictwa Medycznego
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 2007 roku Ratownik medyczny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu. Od roku 2020 członek Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. W 2021 roku powołany na członka Rady ds. SWD PRM organu doradczego i konsultacyjnego dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych. W latach 2015-2019 był członkiem Rady
ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego Rady Społecznej przy Prezydencie Miasta Torunia. W latach 2011-2013 był Instruktorem medycznym na kursach doskonalących dla Ratowników medycznych i Dyspozytorów medycznych realizowanych
w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiślańskiej Szkole Wyższej. A także od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą – NZOZ Ratuj.

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital
w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Magister pielęgniarstwa z długim stażem zawodowym. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Ukończyła liczne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne. Czynnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Lektorzy

Współpracuje z Uczelnią od 2021 roku. Lektor języka angielskiego.

Magister filologii angielskiego ze specjalnością – translatoryka.

Magister filologii angielskiej i pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą. Posiada ponad 16-letni staż dydaktyczny. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów. Posiada certyfikat nadania akredytacji egzaminatora The Global Language System.

 

Magister rachunkowości i filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską. Posiada także Certyfikat CELTA, wydany przez Cambridge University Press and Assessment, potwierdzający międzynarodowe  kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, który otrzymała po ukończeniu specjalistycznego kursu dla nauczycieli języka angielskiego w Centre of English Studies w Irlandii (Dublin). Do zainteresowań naukowych należą: językoznawstwo-plurilingualizm, tworzenie efektywnych metod nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada ponad 6-letni staż zawodowy w zakresie nauczania języka angielskiego.

Magister filologii angielskiej z ponad 10-letnim stażem zawodowym.