Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, która jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2007 – 2018 Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno – Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego- Wydziału Ekonomiki Produkcji. W 1994 r. ukończyła studia na London University z zakresu ekonomii biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Zarządzania. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka i współautorka publikacji m.in. “Małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie konkurowania i współprac w z globalnymi koncernami”, “ABC Przedsiębiorczości czyli krok po kroku do własnej firmy”, “The strategy of the Kwidzyn region in the context of shale gas exploration”.

Prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz koordynator Programu Erasmus + w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.

Master of Management and Business Administration. Keynes Institute (Madrid) 1993, Bachelor’s degree I. ES Julio Palacios (Madrid) 1992 Professional

Od roku 2018 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Consulting HR & Marketing. W latach 2017-2021 pracował w Lacroix Electronics Sp. z o.o. jako HR Business Partner oraz jako HR Development Specialist. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko dziennikarza/publicysty w POLSKA PRESS Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był kierownikiem do spraw administracyjnych w Estrada Poznańska, Oddział: Kino Muza. Posiada tytuł magistra zarządzania oraz magistra filozofii na kierunku: komunikacja społeczna. Jest również licencjatem psychologii w biznesie o specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.

Absolwentka kierunku Komunikacja w sferze biznesu i administracji oraz Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Trener wewnętrzny w firmie Lacroix Electronics.

Prezes Spółdzielni PSS Społem w Kwidzynie. W 2014 roku ukończył Studia I stopnia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, specjalność Finanse i Rachunkowość. Pracę licencjacką nt. „Analiza Kosztów w Spółdzielni” obronił z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisał w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2016 roku ukończył Studia Podyplomowe zdobywając Dyplom doradcy podatkowego.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego studiów na kierunku lekarskim. Od 2007 roku lekarz medycyny w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2016r. uzyskała specjalizację z dermatologii i wenerologii, a w 2018r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska należy do trzech organizacji: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Dermoskopii. Autorka 4 publikacji, 18 streszczeń.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1991 r. ukończył specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej oraz specjalizację II stopnia z chirurgii onkologicznej w 1997 r. Współpracuje m.in. z Poradnią Onkologiczną Szpitale Pomorskie, Poradnią Onkologiczną i Oddziałem Chirurgii w szpitalu Polskim S.A. w Sztumie, Poradnią Onkologiczną w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie, Poradnią Onkologiczną w NZOZ Invicta w Gdańsku. W 2012 r. otrzymał Certyfikat Zaufania Pacjentów w Ogólnym Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2012”.

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Zaangażowany w pracę lekarza, z doświadczeniem w branży medycznej. Od 2016 zajmuje stanowisko lekarza w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, od roku 2018 jest lekarzem chorób wewnętrznych w LuxMed Sp. z o.o w Gdańsku, od roku 2021 jest lekarzem chorób wewnętrznych w Centrum Medyczne dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska w Gdańsku. W latach 2016-2019 pracował jako lekarz w Falck Medycyna Sp. Z o.o w Gdańsku.

Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.

Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Magister zdrowia publicznego oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia, Nadzór i kontrola w podmiotach leczniczych, Administracja Samorządowa realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Od 2004 roku Ratownik medyczny, a od roku 2013 Ratownik Medyczny Koordynujący w Stacji Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 2007 roku Ratownik medyczny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Od roku 2020 członek Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. W 2021 roku powołany na członka Rady ds. SWD PRM organu doradczego i konsultacyjnego dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych. W latach 2015-2019 był członkiem Rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego Rady Społecznej przy Prezydencie Miasta Torunia. W latach 2011-2013 był Instruktorem medycznym na kursach doskonalących dla Ratowników medycznych i Dyspozytorów medycznych realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiślańskiej Szkole Wyższej. A także od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą – NZOZ Ratuj.

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Lektorzy
KSRP

Rektor

prof. dr hab. Krystyna Strzała
dr_Katarzyna_Strzala_Osuch

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

dr Katarzyna Strzała - Osuch, prof. PSW
dr_Beata_Pawłowska

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Dyrektor ds. dokumentacji

mgr Natalia Parus

e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 71

IMG_5513

Asystentka w Biurze Rektora

Agnieszka Goleniewska

e-mail: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 269 088

kwestor

Kwestor

mgr Małgorzata Szymańska

e-mail: kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel.: (+48) 55 615 13 68

jmuchowska-jastrzab

Kierownik działu spraw pracowniczych

lic. Justyna Lewandowska
Alisia_Kwestura

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

mgr Alisa Yolkina

e-mail: platnosci@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel.: (+48) 55 615 13 68

Magdalena Malajka

Referent ds. Kadr i Rozwoju Pracowników

Magdalena Malajka

e-mail: kadry1@powislanska.edu.pl

tel. kom.: (+48) 539 269 360

IMG_20221215_121921~2

Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

lic. Sandra Grudzień

e-mail: platnosci@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel.: (+48) 55 615 13 68

Kwidzyn

psw_lvl5a2

Dyrektor ds. planowania i obciążeń dydaktycznych

mgr Aleksander Pietuszyński

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

m. czerminska wyciete

Kierownik Dziekanatu

mgr Marta Czermińska

e-mail: m.czerminska@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

zastepca_kierownika_dziekanatu

Z-ca Kierownika Dziekanatu ds. Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych

lic. Mariola Mantey - Lewkowicz

e-mail: m.mantey@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 76

Katarzyna Bednarek

Z-ca Kierownika Dziekanatu ds. Rekrutacji

mgr Katarzyna Bednarek

e-mail: rekrutacja@powislanska.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Lucyna Skorczewska

Starszy Specjalista ds. Obsługi Studentów

lic. Lucyna Skorczewska

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Dziekanat Kwidzyn

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Studenta-Planista

mgr Patrycja Burnowska

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
tel.: (+48) 55 615 13 73

Młodszy Referent ds. Prowadzenia Punktu Informacyjego

Marlena Grycuk

e-mail: info@psw.kwidzyn.edu.pl
tel. kom.: 660 758 017

Gdańsk

Referent ds. Obsługi Studentów

mgr Weronika Szablewska

e-mail: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

tel. kom.: (+48) 606 315 785

Młodszy Referent ds. Obsługi Studentów

lic. Paulina Czeszejko-Sochacka

Referent ds. Organizacyjnych

Kamila Kłos

Młodszy Referent ds. Prowadzenia I Obsługi Punktu Informacyjnego

Joanna Kołakowska

Młodszy referent ds. obsługi studentów

Olesia Voitsekhovska

e-mail: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

tel.: (+48) 606 315 785

Referent ds. obsługi studenta międzynarodowego

Justyna Ślubowska

e-mail: admission@powislanska.edu.pl  

tel.: (+48) 532 693 095

Kościerzyna

mgr Agnieszka Hetmańska

Referent ds. Obsługi Studentów

mgr Agnieszka Wysiecka

e-mail: rekrutacja_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 070 499

IMG_7021

Specjalista ds. Obsługi Studentów

mgr Dominika Blok

e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 883 849 187

Toruń

Referent ds. Obsługi Studentów

Marta Nikandrow

e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
tel. kom.: (+48) 539 098 913

Patryk Wielgus

Informatyk

inż. Patryk Wielgus

e-mail: it@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel. kom.: (+48) 532 450 918

Informatyk

Adam Góralczyk

e-mail: it@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel. kom.: 882 821 533

Kwidzyn

j_drelich

Młodszy Referent ds. Informacji i Marketingu

Julia Drelich

e-mail: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl
tel. kom.: +48 532 775 735

Gdańsk

Młodszy Referent ds. Informacji i Marketingu

lic. Oliwia Dybza

e-mail:  marketing@psw.kwidzyn.edu.pl
tel. kom.:

Maciej Ratkowski

Młodszy Referent ds. Informacji i Marketingu

Maciej Ratkowski

e-mail: promocja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
tel. kom.: 532 398 722

kierownik-dzialu-projektow-2019

Dyrektor ds. infrastruktury

mgr Daniel Osuch

e-mail: biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel.: (+48) 55 615 13 72

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych Działu Projektów

Gdańsk

Artur_Rorzkowski

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych Działu Projektów ​

mgr Artur Rorzkowski

Młodszy Referent ds. Współpracy Międzynarodowej

Maciej Klimiuk
Julia_Osuch

Pełnomocnik Senatu ds. Współpracy Instytucjonalnej

mgr Julia Osuch
IMG_1389a

Pełnomocnik Senatu ds. Programów Międzynarodowych
Koordynator programu Erasmus+

lic. Paulina Osuch

e-mail: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl 
tel.: (+48) 795 431 942

IMG_20220509_084747

Kierownik Instytutu Naukowo - Rozwojowego

dr Anna Tomkiel

email: instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl

tel. kom.: (+48) +48 532 549 124