Powiślańska Szkoła Wyższa od lat szczyci się licznymi osiągnięciami w zakresie głównego przedmiotu działalności – kształceniu studentów na potrzeby rynku pracy w ujęciu regionu i makroregionu (docenianych przez instytucje
i organizacje krajowe oraz międzynarodowe.

Uczelnia otrzymała od początku swojej działalności liczne nagrody, wyróżnienia oraz nominacje w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz lokalnych.

Uczelnia posiada również akredytacje krajowe: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki – to akredytacje wymagane i standardowe. Jednakże nasza Uczelnia, dbając o stały rozwój, a przede wszystkim stale podnosząc jakość kształcenia uzyskała także dodatkowe akredytacje branżowe: m.in. na kierunku Pielęgniarstwo – studia z przyszłością.

Do wyróżnień ogólnopolskich, zdecydowanie ważnych i prestiżowych zaliczymy ostatnio otrzymane: Symbol 2021r. w zakresie jakości kształcenia (Rzeczpospolita / Dziennik Gazety Prawnej); Najwyższa Jakość Quality International 2021 (XV edycja) w zakresie jakości kształcenia; Szkoła na medal; I miejsce w rankingu Perspektyw w woj. pomorskim w kategorii uczelnie niepubliczne; nominacje: AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI 2021 za wkład w rozwój innowacji w Polsce, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki); Polska Nagroda Innowacyjności 2021 (Polska Agencja Przedsiębiorczości); Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii Inteligentny rozwój edukacji (Centrum Inteligentnego Rozwoju).

Na 2022r. Powiślańska Szkoła Wyższa otrzymała tytuł: UCZELNIA WYŻSZA 2022 ROKU!!! Tytuł jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów na rynku edukacyjnym oraz docenieniem dotychczasowej działalności Uczelni. Potencjał możliwości uczelni, innowacyjność technologiczna, wysoce wykwalifikowana kadra, a także odpowiednie zarządzanie znacząco przyczyniły się do tego sukcesu.

Do zdecydowanych sukcesów naszej Uczelni zaliczyć należy również przyjęcie do ASPHER – the association of schools of public helth in the european region.

Największym sukcesem są na tym polu dziesiątki rekomendacji dla absolwentów Uczelni od pracodawców, jakie rok do roku napływają do Uczelni z całego województwa pomorskiego, ale także województw ościennych, przykładowo: https://psw.kwidzyn.edu.pl/pielegniarstwo.


Certyfikat Jakość Roku® 2022

> Nominacja do nagrody gospodarczej “CHAMPION BIZNESU” 2022

> Nominacja do tytułu „Symbol nowoczesnego kształcenia” 2022

> Certyfikatu udziału w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2021

 > Certyfikat Powiślańskiej Szkoły Wyższej Uczelnia Wyższa Roku 2022 | Gratulacje dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej Uczelnia Wyższa Roku 2022Powiślańskiej Szkoły Wyższej Uczelnia Wyższa Roku 2022

> Nominacja Powiślańskiej Szkoły Wyższej do nagrody “AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI”

> Nominacja Powiślańskiej Szkoły Wyższej do nagrody “POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2021”

> Nominacja Powiślańskiej Szkoły Wyższej do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

> Nominacja Powiślańskiej Szkoły Wyższej do tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2021