WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
SPECJALNOŚCI:
Praktyczny wizerunek kształcenia
prof_Krystyna_Strzala

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, która jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

dr_Katarzyna_Strzala_Osuch

dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW

Prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz koordynator Programu Erasmus + w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.

dr_Beata_Pawłowska

dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w Powiślańskiej Szkole Wyższej oraz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Pracuje także jako doradca w firmie zajmującej się usługami finansowo – księgowymi. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomiki i Produkcji. W 1994 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie z zakresu ekonomii i biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Szkoła Zarządzania. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim.

dr_Michal_Makowski

dr Michał Makowski, prof. PSW

Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2007 – 2018 Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno – Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

mgr_Roman_Niemczyk

mgr Roman Niemczyk

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.

Oskar_Hernandes

mgr inż. Oscar Santamaria-Hernandez

Master of Management and Business Administration. Keynes Institute (Madrid) 1993, Bachelor’s degree I. ES Julio Palacios (Madrid) 1992 Professional

NataliaPaw

mgr Natalia Santamaria-Pawłowska

Absolwentka kierunku Komunikacja w sferze biznesu i administracji oraz Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Trener wewnętrzny w firmie Lacroix Electronics.

mgr_karol-sienkiewicz

mgr Karol Sienkiewicz

Prezes Spółdzielni PSS Społem w Kwidzynie. W 2014 roku ukończył Studia I stopnia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, specjalność Finanse i Rachunkowość. Pracę licencjacką nt. „Analiza Kosztów w Spółdzielni” obronił z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisał w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2016 roku ukończył Studia Podyplomowe zdobywając Dyplom doradcy podatkowego.

Łukasz Kłos Wizerunek

mgr Łukasz Kłos

Od roku 2018 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Consulting HR & Marketing. W latach 2017-2021 pracował w Lacroix Electronics Sp. z o.o. jako HR Business Partner oraz jako HR Development Specialist. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko dziennikarza/publicysty w POLSKA PRESS Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był kierownikiem do spraw administracyjnych w Estrada Poznańska, Oddział: Kino Muza. Posiada tytuł magistra zarządzania oraz magistra filozofii na kierunku: komunikacja społeczna. Jest również licencjatem psychologii w biznesie o specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekomendacje:

Sprawdź dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW – wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Powiślańska Szkoła Wyższa, po standardowo realizowanej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskała na kierunku EKONOMIA ocenę pozytywną, a tym samym wotum zaufania na kolejnych pięć lat kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z oceny, dokładając jak zawsze starań, aby udoskonalać proces kształcenia, nasz warsztat dydaktyczny, a także Uczelnię do najwyższych standardów jakości, oferując tym samym naszym studentom najlepszą ofertę edukacyjną.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: