SPECJALNOŚĆ: Ekonomia ochrony zdrowia

Proponowana specjalność dotyczy ekonomicznego ujęcia sfery ochrony zdrowia we współczesnej gospodarce. Student posiądzie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale będzie przygotowany do wykonywania praktycznych zadań w obszarze obsługi ekonomicznej jednostek opieki zdrowotnej.


Absolwent nabędzie umiejętności m.in. kompleksowej analizy sektora, planowania działalności podmiotów opieki zdrowotnej, stosowania narzędzi zarządczych oraz kontrolowania skuteczności i efektywności działań jednostek opieki zdrowotnej.


Absolwenci specjalności Ekonomia ochrony zdrowia będą przygotowani do pracy na stanowiskach analitycznych oraz kierowniczych różnego szczebla w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w:

  • jednostkach świadczących opiekę zdrowotną,
  • podmiotach oferujących ubezpieczenia zdrowotne,
  • wydziałach zdrowia jednostek samorządu terytorialnego,
  • instytucjach non-profit o profilu ochrony zdrowia.

Nabyta w toku studiów wiedza umożliwi im również skuteczną pracę w administracji gospodarczej i samorządowej dotyczącej ochrony zdrowia. Ponadto absolwenci specjalności Ekonomia ochrony zdrowia będą posiadali wystarczające kompetencje, aby z powodzeniem prowadzić własną działalność w sferze opieki zdrowotnej.