SPECJALNOŚĆ: Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych

Celem specjalności jest:

 • prezentowanie najnowszych osiągnięć w zakresie biznesowego podejścia do zarządzania procesami,
 • inicjowanie nowych trendów w rozwoju techniki i technologii,
 • zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie,
 • uświadamianie efektywnego i skutecznego zarządzania procesami gospodarczymi, prowadzącymi wprost do zwiększania satysfakcji klientów.

Absolwent znajdzie pracę m.in. jako:

 • projektant systemów produkcyjnych oraz procesów produkcyjnych,
 • analityk w zakresie wydajności pracy, przygotowania produkcji (projektowanie produkcji), zabezpieczenia produkcji (utrzymanie ruchu), zarządzania produkcją,
 • ekspert w zakresie optymalizacji kosztów produkcji, logistyki przebiegu procesów produkcji, zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • doradca w zakresie automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych,
 • konsultant do spraw projektowania oraz restrukturyzacji systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,
 • ekspert w zakresie ergonomii pracy,
 • inicjator lub kierownik zespołów pracowniczych podejmujących działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw.