SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menadżerska

Wybrane obszary tematyczne:

  • przedsiębiorczość i innowacyjność,
  • metody optymalizacyjne w podejmowaniu decyzji,
  • e-gospodarka, – ekonomika sektora publicznego,
  • rozwój i strategia przedsiębiorstwa,
  • rachunkowość zarządcza i controlling,
  • wykorzystanie komputerów w biznesie,
  • biznes plany,
  • analizy rynku i badań marketingowych,
  • zarządzanie projektami.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, poza bardzo dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, znajdzie zatrudnienie w administracji publicznej, komórkach analiz, planowania i zarządzania przedsiębiorstw oraz organizacji gospodarczych, jednostkach budżetowych oraz biurach rachunkowych