SPECJALNOŚĆ: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Wybrane obszary tematyczne:

– wyzwania przyszłości w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

– polityka i strategia personalna a strategia firmy,

– zarządzenie zmianą w organizacji i rola w przechodzeniu przez proces zmiany,

– nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad korespondencyjny,

– efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowego pracownika,

– zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami,

– systemy motywacyjne,

– optymalizacja procesów gospodarowania zasobami ludzkimi,

– Employer Branding,

– badania i analizy rynku, analizy zasobów pracy,

– zakładowy system płac,

– coaching i mentoring,

– outsourcing funkcji personalnych,

– systemy IT w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Absolwent znajdzie pracę jako:

– specjalista w dziale kadr lub personalnym

– menedżer średniego i wyższego szczebla w systemie gospodarowania zasobami ludzkimi

– pracownik biura pośrednictwa pracy

– pracownik agencji zatrudnienia

– doradca zawodowy

– specjalista ds. rekrutacji