Publikacje:
1. Prace i materiały:
Edukacja i nauka naszą wspólną przyszłością
2. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej:
“Oblicza dobrobytu”
  • 2/2011 – Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała – I K 22.10.2010,
  • 2/2012 – Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała – II K 24.09.2011,
  • 1/2013 – Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk Ekonomicznych, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
  • 2/2013 – Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk o Zdrowiu, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
3. Monografie:
“Oblicza dobrobytu”:
4. Prace badawczo-analityczne:
5. Publikacje pracowników badawczo-dydaktycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej:

a) Wydział Nauk o Zdrowiu

b) Wydział Ekonomiczno-Społeczny:

6. Publikacje Studenckie:

a) I Międzynarodowa Konferencja Studencka PSW:

b) II Międzynarodowa Konferencja Studencka „System ochrony zdrowia wobec pandemii SARS-CoV2” c) III Międzynarodowa Konferencja Studencka "Oblicza dobrobytu" d) Publikacje pokonferencyjne