Powiślańska Szkoła Wyższa od dwóch lat współuczestniczy wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego w realizacji programu promocji zawodu pielęgniarki i położnej. Celem programu było i jest przybliżenie praktycznego aspektu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w kontekście zachęcenia do podejmowania kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i położniczych. 

W trosce o zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej i położniczej dla społeczeństwa we wszystkich rodzajach placówek ochrony zdrowia w województwie pomorskim podjęte zostały działania mające na celu przybliżenie praktycznego i teoretycznego aspektu zawodu poprzez przedstawienie prezentacji i przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Realizacja edukacji uczniów przebiega w każdej szkole według uprzednio przygotowanego planu przez pielęgniarki Marzenę Olszewską- Fryc oraz pielęgniarkę Jolantę Zając. Spotkania edukacyjne obejmowały rozdanie autorskich ankiet anonimowych następnie przeprowadzenie prezentacji multimedialnej i zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia zawodu pielęgniarki i położnej. Warsztaty polegały na demonstrowaniu przy udziale młodzieży udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia np. obecność ciała obcego w organizmie, napadu epilepsji, dziecka z cukrzycą (hiperglikemia i hipoglikemia), krwotoków i urazów, pomocy uczniowi niepełnosprawnemu, edukacji położnej w zakresie opieki nad noworodkiem. Natomiast po zajęciach możliwość wypełnienia ankiet była realizowana w dwojaki sposób, po pierwsze w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej oczywiście, jeżeli uczniowie wyrazili chęć wypisania ankiety przez swoje aparaty komórkowe wchodząc na stronę Powiślańskiej Szkoły Wyższej (ikonka – ankiety), stworzonej specjalnie na potrzeby projektu.

Realizacja programu została przeprowadzona w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego. Rokrocznie program dotyczy uczniów klas ósmych szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich w ilości około 600 uczniów w czasie 50 godzin lekcyjnych prowadzonych przez dwa zespoły pielęgniarek.

Publikacje:
1. Prace i materiały:
Edukacja i nauka naszą wspólną przyszłością
2. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej:
“Oblicza dobrobytu”
  • 2/2011 – Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała – I K 22.10.2010,
  • 2/2012 – Oblicza dobrobytu: Wybrane zagadnienia, S.Angielski i K.Strzała – II K 24.09.2011,
  • 1/2013 – Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk Ekonomicznych, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
  • 2/2013 – Oblicza dobrobytu: Perspektywa Nauk o Zdrowiu, W.Łysiak-Szydłowska, K.Strzała, III K 27.10.2012,
3. Monografie:
“Oblicza dobrobytu”:
4. Prace badawczo-analityczne:
5. Publikacje pracowników badawczo-dydaktycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej:

a) Wydział Nauk o Zdrowiu:

b) Wydział Ekonomiczno-Społeczny:

6. Publikacje Studenckie:

a) I Międzynarodowa Konferencja Studencka PSW:

b) Publikacje pokonferencyjne