Dajemy Studentom Głos i Środki na Ich Pomysły!

Czy jesteś gotowy, by wprowadzić pozytywne zmiany w życiu studenckim? Chcesz zrealizować projekt, który pomoże Tobie i Twoim kolegom? Poznaj Studencki Fundusz Inicjatyw, Twoje źródło wsparcia, które pomoże Twoim pomysłom stać się rzeczywistością!

Studencki Fundusz Inicjatyw to miejsce, gdzie studenci mają realny wpływ na swoje środowisko akademickie. Chcemy, aby każdy student mógł wyrazić swoje pomysły i marzenia, a my jesteśmy tu, by im pomóc. Razem możemy wprowadzać pozytywne zmiany i rozwijać naszą społeczność.

Studencki Fundusz Inicjatyw (SFI) to innowacyjna inicjatywa stworzona dla studentów. Jej celem jest wspieranie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów wśród społeczności akademickiej. To miejsce, gdzie Twoje projekty, inicjatywy społeczne, badania naukowe, wydarzenia kulturalne i wiele innych pomysłów mogą stać się rzeczywistością.

Finansowanie Twoich Pomysłów:

Nasz fundusz dostarcza środki finansowe na projekty i inicjatywy zgłaszane przez studentów. Niezależnie od tego, czy chcesz zorganizować wydarzenie kulturalne, czy pomagać społeczności lokalnej, SFI jest tu, by Ci pomóc.

Budowanie Umiejętności:

Praca nad swoim projektem w ramach SFI to nie tylko finansowe wsparcie. To także możliwość rozwoju umiejętności przydatnych w przyszłości, takich jak zarządzanie projektem, planowanie finansowe i komunikacja.

1.Organizacja Wydarzeń Kulturalnych:

•Finansowanie koncertów, występów, pokazów artystycznych, wykładów czy innych wydarzeń kulturalnych, które wzbogacają życie kulturalne na uczelni.

2.Wsparcie Działań Społecznych i Charytatywnych:

•Realizacja projektów charytatywnych, zbiórek na cele społeczne, akcji wolontariackich lub działań wspierających lokalną społeczność.

3.Projekty Edukacyjne:

•Organizacja konferencji, warsztatów, wykładów czy innych działań edukacyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów.

4.Inicjatywy Sportowe:

•Wsparcie drużyn sportowych, organizacja turniejów, zakup sprzętu sportowego, a także promocja aktywnego stylu życia wśród studentów.

5.Rozwój Infrastruktury Studenckiej:

•Modernizacja czy zakup sprzętu do sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek lub innych miejsc studenckich.

6.Projekty Zrównoważonego Rozwoju:

•Inicjowanie działań promujących zrównoważony rozwój, takie jak kampanie ekologiczne, sadzenie drzew czy edukacja ekologiczna.

7.Tworzenie i Rozwój Klubów Studenckich:

•Finansowanie nowo powstałych klubów studenckich, organizowanie wydarzeń klubowych, a także promocja różnorodnych zainteresowań studentów.

8.Wsparcie Projektów Badawczych:

•Finansowanie projektów badawczych, prac magisterskich czy działań naukowych, które mogą przyczynić się do rozwinięcia wiedzy i umiejętności studentów.

9.Poprawa Warunków Studiowania:

•Inwestowanie w projekty poprawiające warunki nauki, takie jak zakup nowoczesnych technologii, dostosowanie sal wykładowych czy ulepszanie infrastruktury kampusu.

10.Inicjowanie Innowacyjnych Projektów:

•Wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju uczelni oraz zacieśnienia współpracy między studentami a otoczeniem akademickim.

11.Promocja Zdrowego Stylu Życia:

•Organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem, takich jak warsztaty zdrowego gotowania, zajęcia fitness czy kampanie antystresowe.

12.Rozwój Kompetencji Miękkich:

•Realizacja szkoleń i kursów rozwijających umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie czasem, komunikacja czy umiejętność pracy w zespole.

13. Tworzenie Przestrzeni Kreatywnej:

•Wyposażenie kreatywnego kącika na uczelni, gdzie studenci mogą wspólnie pracować nad projektami artystycznymi, literackimi czy filmowymi.

14.Inicjowanie Spotkań Branżowych:

•Organizacja targów pracy, spotkań z przedstawicielami branż, czy wydarzeń networkingowych, aby umożliwić studentom nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami.

15. Działania na Rzecz Równości i Dywersyfikacji:

•Wsparcie działań promujących równość płci, różnorodność kulturową czy inkluzję społeczną na kampusie.

16.Tworzenie Multimedialnych Zasobów Edukacyjnych:

•Finansowanie projektów tworzenia nowoczesnych materiałów edukacyjnych, podcastów, wideo lekcji czy platform edukacyjnych online.

17.Wsparcie Przedsiębiorczości Studenckiej:

•Finansowanie projektów wspierających przedsiębiorczość studencką, takich jak inkubatory przedsiębiorczości, mentorstwo czy konkursy startupowe.

18.Kursy Języków Obcych:

•Organizacja kursów języków obcych, aby umożliwić studentom rozwijanie umiejętności językowych zgodnie z ich zainteresowaniami.

19. Inicjowanie Badań Naukowych:

•Wsparcie studentów w prowadzeniu badań naukowych, zakup sprzętu badawczego czy dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych.

20. Tworzenie Przestrzeni Dla Samorozwoju:

•Organizacja warsztatów rozwoju osobistego, sesji coachingowych czy spotkań z ekspertami ds. rozwoju kariery.

21.Rozwój Platformy Kulturalnej:

•Utworzenie platformy online lub aplikacji, która będzie służyła do promocji wydarzeń kulturalnych i aktywności społeczności studenckiej.

22.Wsparcie Studentów Zagranicznych:

•Utworzenie funduszu wspierającego studentów zagranicznych, zapewniającego im pomoc finansową w trudnych sytuacjach czy organizującego integracyjne wydarzenia.

23. Tworzenie E-learningowych Zasobów Dydaktycznych:

•Rozwój platformy e-learningowej czy aplikacji edukacyjnej, oferującej dodatkowe zasoby dla studentów w ramach nauki zdalnej.

 
  1. Zgłoś Swój Pomysł- pobierz wniosek oraz regulamin z zakładki Pliki do Pobrania w zakładce Student-> Strefa Studenta -> Studencki Fundusz Inicjatyw
  2. Prześlij nam wasze zgłoszenie na adres mailowy: fund.psw@powislanska.edu.pl oraz dostarcz je stacjonarnie do swojego dziekanatu w terminie do 2 tygodniu od daty wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej.
  3. Co musi zawierać zgłoszenie:
  4. Określony cel i odpowiedź na słowo- dlaczego?
  5. Ilość osób zainteresowanych- jeśli dotyczy- lista z podpisami
  6. Lokalizację pomysłu: Gdańsk, Toruń, Kwidzyn, Kościerzyna
  7. Podpisany regulamin
  8. Dane osoby zgłaszającej: Imię, nazwisko, nr albumu, kierunek i rok studiów, e- mail, telefon
  9. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zgłaszania pomysłu do Studenckiego Funduszu Inicjatyw- SFI
  10. Wyniki:

Powiadomimy Cię o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Przy pozytywnym rozpoczynamy prace wdrożeniowe. Czas na wydanie decyzji- jest to 2 tygodnie po otrzymaniu wersji papierowej wniosku- czas realizacji inicjatywy- podany przy odpowiedzi.

Razem możemy zdziałać naprawdę dużo! Dołącz już dziś i bądź częścią zmiany.