„Prezent z okazji uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych!”

przeznaczony dla kandydatów na studia
w Powiślańskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2024/2025