Studencie! Chciałbyś polecić swoją Uczelnię i skorzystać z obniżonego czesnego?

Skorzystanie z promocji przysługuje studentowi Powiślańskiej Szkoły Wyższej gdy polecony kandydat:

–  przekaże komplet dokumentów na studia I stopnia na semestr I studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do 30 września 2023 r. za pośrednictwem rekrutacji internetowej, a wraz z nimi podpisany przez polecającego studenta niniejszy regulamin,

– wpłaci czesne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe,

– rozpocznie naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024.

Student PSW wypełnia polecenie kandydata, które znajduje się w linku poniżej.

Regulamin oraz druk polecenia