PSW konkurs na najlepszą pracę dyplomową – Edycja 2023

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2024 r. podjęła decyzję    o przyznaniu nagród w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

 Komisja Konkursowa przyznała z kierunku pielęgniarstwo:

1 nagrodę pani Katarzynie Gibas za pracę magisterską zatytułowaną Ocena stanu odżywienia pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu płuc. Promotorem pracy była dr n. o zdrowiu Aleksandra Śnieg, prof. PSW

2 nagrodę pani Kornelii Kucharskiej za pracę licencjacką zatytułowaną Problemy pielęgnacyjne pacjentki z niezdiagnozowaną zmianą demielinizacyjną w pniu mózgu na własnym przykładzie. Promotorem pracy była mgr Anna Górniewicz

Z kierunku ekonomia:

3 nagrodę pani Annie Bartyzel za pracę licencjacką zatytułowaną Inflacja a pandemia na przykładzie gminy Kisielice. Promotorem pracy była dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Serdecznie gratulujemy Zwyciężczyniom i Promotorom!

PSW konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW

Szanowni Państwo,

Jej Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej serdecznie zaprasza Absolwentów naszej Uczelni do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie ze wszystkich kierunków obronione w PSW w roku akademickim 2022/2023 oraz 2021/2022.

Najważniejsze informacje:

1) Prace konkursowe mogą być zgłaszane tylko przez Autorkę/Autora pracy.

2) Prawidłowe zgłoszenie zawiera 3 elementy: pracę licencjacką lub magisterską, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

3) Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 września 2023 r. na adres instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl

4) Nagrody w Konkursie : wydanie pracy w Wydawnictwie Powiślańskiej Szkoły Wyższej

I nagroda – druk pracy oraz tłumaczenie jej i druk w języku angielskim

II nagroda – druk pracy

III nagroda – publikacja pracy w formie e-booka

Nagrody będą przyznawane w kategorii prac licencjackich i magisterskich oraz z podziałem na kierunki studiów.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej)

W razie pytań prosimy o kontakt z Instytutem Naukowo-Rozwojowym PSW

email: instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl, tel. 532 549 124

Do pobrania:

> Formularz zgłoszeniowy

> Regulamin Konkursu

> Załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór umowy)

> Formularz oceny pracy – etap I

> Formularz oceny pracy – etap II

PSW konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW – Edycja 2022