PSW konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW

Szanowni Państwo,

Jej Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej serdecznie zaprasza Absolwentów naszej Uczelni do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie ze wszystkich kierunków obronione w PSW w roku akademickim 2022/2023 oraz 2021/2022.

Najważniejsze informacje:

1) Prace konkursowe mogą być zgłaszane tylko przez Autorkę/Autora pracy.

2) Prawidłowe zgłoszenie zawiera 3 elementy: pracę licencjacką lub magisterską, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

3) Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 września 2023 r. na adres instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl

4) Nagrody w Konkursie : wydanie pracy w Wydawnictwie Powiślańskiej Szkoły Wyższej

I nagroda – druk pracy oraz tłumaczenie jej i druk w języku angielskim

II nagroda – druk pracy

III nagroda – publikacja pracy w formie e-booka

Nagrody będą przyznawane w kategorii prac licencjackich i magisterskich oraz z podziałem na kierunki studiów.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej)

W razie pytań prosimy o kontakt z Instytutem Naukowo-Rozwojowym PSW

email: instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl, tel. 532 549 124

Do pobrania:

> Formularz zgłoszeniowy

> Regulamin Konkursu

> Załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór umowy)

> Formularz oceny pracy – etap I

> Formularz oceny pracy – etap II

PSW konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW – Edycja 2022