Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2023 r. podjęła decyzje o przyznaniu nagród w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

 Komisja Konkursowa przyznała z kierunku pielęgniarstwo w kategorii praca magisterska:

I nagrodę pani Darii Klein za pracę zatytułowaną Ocena stresu w Zespołach Ratownictwa Medycznego w dobie pandemii COVID-19. Promotorem pracy była dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW

II nagrodę pani Monice Przygodzie za pracę zatytułowaną Wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci w pierwszym roku życia. Promotorem pracy była dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW

z kierunku pielęgniarstwo w kategorii praca licencjacka:

I nagrodę pani Sandrze Kroplewskiej za pracę zatytułowaną Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi zażywaniem substancji psychoaktywnych. Promotorem pracy był mgr Marcin Suchoparski

II nagrodę pani Aleksandrze Karniszewskiej za pracę zatytułowaną Opieka pielęgniarska nad pacjentem z algodystrofią współczulną – studium przypadku. Promotorem pracy była mgr Bożena Raczkowska

III nagrodę pani Marcie Więckowskiej za pracę zatytułowaną Opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym enteralnie i parenteralnie w warunkach oddziału intensywnej terapii. Promotorem pracy był mgr Marcin Suchoparski

z kierunku ekonomia w kategorii praca licencjacka:

I nagrodę pani Justynie Pomarańskiej za pracę zatytułowaną Społeczno-ekonomiczne znaczenie emigracji na przykładzie personelu pielęgniarskiego. Promotorem pracy był dr Michał Makowski, prof. PSW

Serdecznie gratulujemy Zwyciężczyniom i Promotorom!

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej - Etap II

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu II w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof. PSW

dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW

dr Sabina Krupa

dr Dariusz Wieczorek

dr Anna Małecka-Dubiela

dr Piotr Jarzynkowski

(na podstawie zarządzenia nr 1/12/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Etap I

Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu I w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji,
dr Aleksandra Śnieg,                                               
dr Sabina Krupa,
dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, dr Dariusz Wieczorek.

(na podstawie zarządzenia nr 1/11/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)

Wyniki etapu I Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSW.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa I etapu na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zakwalifikowała do II etapu wszystkie prace biorące udział w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską PSW.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestniczkom Konkursu!

W najbliższych dniach zostanie powołana przez JM Rektor PSW prof. dr hab. Krystynę Strzałę Komisja Konkursowa dla II etapu, która wyłoni zwycięskie prace. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej PSW.