SPECJALNOŚĆ: Ekonomika transportu

Absolwenci będą posiadać szeroką wiedzę pozwalającą na kompleksową analizę i organizowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Wybrane obszary tematyczne:

– techniczne aspekty transportu
– ekonomika transportu
– procedury i trendy w transporcie
– analiza ekonomiczna w transporcie
– bezpieczeństwo drogowe
– prawo handlowe/cywilne/socjalne/podatkowe
– systemy informatyczne w transporcie
– rozliczenia elektroniczne w transporcie
– eksploatacja i zarządzanie środkami transportu drogowego
– normy techniczne i techniczne aspekty działalności
– działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
– dostęp do rynku

Po ukończeniu tej specjalności Absolwent będzie przygotowany do:

-analizy procesów transportowych,
-planowania łańcucha dostaw,
-planowania i tworzenia systemów logistycznych,
-zastosowania narzędzi informatycznych i technologii informatycznych,
-kalkulacji i optymalizacji kosztów transportu,
-zarządzania flotą transportową w przedsiębiorstwie,
-przepisów celnych i przewozowych.

Specjalność realizowana we współpracy z największymi firmami z zakresu transportu, m.in. z ROBi Sp. z o. o. Podstawą działalności firmy ROBI jest kompleksowa obsługa Klienta w zakresie transportu, spedycji oraz logistyki. Studenci podczas studiów mają możliwość odbycia warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych w Robi Sp. z o. o. Najlepszy absolwent z każdego roku ma zagwarantowaną pracę w Robi Sp. z o. o.