SPECJALNOŚĆ: Agroekonomia

Wybrane obszary tematyczne:

 • ekonomika rolnictw i produkcji zwierzęcej,
 • zasady dobrej praktyki rolniczej,
 • konwersja i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym
 • agroekonomia gospodarstw rolnych,
 • uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa,
 • pozyskiwanie środków UE
 • PROW, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa AMIRR,
 • agroturystyka,
 • rolnictwo zrównoważone,
 • system ekologiczny integrowany w rolnictwie i ogrodnictwie,
 • OZE – odnawianie źródła energii w gospodarstwach rolnych.

Absolwent znajdzie pracę w:

 • doradztwie rolniczym, tj. prowadzenie szkoleń dla rolników, działalność informacyjna wspierająca rozwój produkcji rolniczej, pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków pochodzących z fundusz Unii Europejskiej,
 • firmach zajmującym się produkcją i obrotem materiałem nasiennym,
 • firmach hodowlanych,
 • Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego,
 • Centrach Doradztwa Rolniczego.