SPECJALNOŚĆ: Informatyka stosowana

Wybrane obszary tematyczne:

 • technologia chmury, w tym modele przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, usługi w chmurze obliczeniowej,
 • aplikacje oparte o cloud computing wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zintegrowane systemy informatyczne,
 • systemy bazodanowe w sieciach rozległych,
 • bazy danych w zintegrowanych systemach informatycznych,
 • projektowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych, – systemy informatyczne i sztuczna inteligencja,
 • analiza i projektowanie serwisów www oraz systemów rozproszonych,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • grafika informacyjna (w tym architektura wielowarstwowa)

Absolwent znajdzie pracę w na stanowiskach związanych z:

 • projektowaniem oraz analizą systemów informatycznych,
 • wdrażaniem systemów informatycznych,
 • tworzeniem programów komputerowych,
 • projektowaniem, uruchamianiem i konserwacją sieci komputerowych,
 • administrowaniem systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi,
 • tworzeniem specyfikacji wymagań, testowania gotowych systemów,
 • zastosowaniem Internetu w biznesie.