SPECJALNOŚĆ: Finanse i rachunkowość

Wybrane obszary tematyczne:

 • finanse w Unii Europejskiej,
 • projektowanie finansów przedsiębiorstw,
 • inżynieria finansowa,
 • analiza rynku usług finansowych,
 • finanse państwa i samorządu terytorialnego,
 • doradztwo finansowe i podatkowe,
 • rachunkowość zarządcza.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, poza bardzo dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • komórkach analiz
 • w planowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstw oraz organizacji gospodarczych,
 • jednostkach budżetowych oraz biurach rachunkowych.