Analiza jakości zajęć w PSW

Opis procedury zbierania i analizy danych

Ankieta oceniająca jakość studiowania w PSW jest udostępniana studentom w systemie Wirtualny Dziekanat. Wypełnione ankiety są eksportowane do pliku w formacie CSV, a analiza statystyczna jest wykonywana za pomocą autorskiego programu (w języku R) stworzonego przez członków zespołu d/s analizy jakości. Dzięki zautomatyzowaniu przetwarzania danych (w miejsce używania do tego celu oprogramowania biurowego) udało się znacząco obniżyć koszty, zmniejszyć liczbę błędów oraz zapewnić 100% powtarzalność analiz.

Wyżej wspomniana ankieta zawiera 9 zmiennych oceniających jakość zajęć prowadzone na PSW: o1 – Sposób przedstawienia treści zajęć; o2 – Wykorzystanie czasu zajęć; o3 – Przedstawienie warunków uzyskania zaliczenia; o4 – Kompetencje merytoryczne wykładowcy do prowadzenia zajęć; o5 – Postawa wykładowcy wobec studentów; o6 – Dostępność wykładowcy dla studentów; o7 – Właściwy dobór zagadnień znacząco poszerzył moją wiedzę i umiejętności; o8 – Sposób prowadzenia zajęć umożliwiał łączenie własnej wiedzy i doświadczeń z nową wiedzą i umiejętnościami; o9 – Sposób prowadzenia zajęć umożliwiał rozwój kompetencji społecznych. Na każde pytanie możliwa było odpowiedź od bardzo źle do bardzo dobrze. Ponadto pytanie o10 ocenia stopień zainteresowania studenta zajęciami (w skali od uważam za bardzo mało interesujący do uważam za bardzo interesujący)

Formularz ankiety znajduje się w Załączniku.

Analiza wstępna danych

Łączna zebrano 9691 ankiet. Zestawienie w podziale na liczbę ankiet wg lat studiów zamieszczono w poniższej tabeli.

rok liczba ankiet
1 6881
2 2331
3 479

Zestawienie w podziale na liczbę ankiet wg miejsca studiowania zamieszczono w poniższej tabeli.

miejsce liczba ankiet
Filia Gdańsk 3086
Filia Kościerzyna 1210
Filia Toruń 191
Kwidzyn 5204

W 2022-2023/Z na wydziale Nauk o Zdrowiu oceniono 102 prowadzących zajęcia.

Zbiorcza ocena zajęć