Ośrodek szkoleniowy zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych. Oferta jest kierowana do grup osób zainteresowanych sprecyzowanym zakresem tematycznym. Program szkolenia zostaje dopasowany do potrzeb Uczestników i specyfiki ich branży.

Oto zalety wynikające z korzystania ze szkoleń zamkniętych:
 • Program szkolenia tworzony i dopasowany do grupy (analiza potrzeb)
 • Wybór konkretnego trenera
 • Pojawiające się zagadnienia rozpatrują interesujące Uczestników sprawy i problemy (również na poziomie szczegółowym)
 • Cena – zdecydowanie niższa (przy większej ilości osób szkolonych)
 • W przeciwieństwie do szkolenia otwartego Uczestnicy mogą wybrać odpowiadający im termin, czas i miejsce
 • Zdecydowanie większa satysfakcja, możliwość stworzenia cyklu szkoleń i możliwość obserwacji jak Uczestnicy się rozwijają w czasie
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Podniesienie efektywności pracy zespołu
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
Narzędzia wykorzystywane podczas prowadzenia szkoleń:
 • Indywidualne doradztwo
 • Ćwiczenia szkoleniowe
 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje
 • Scenki
 • Gry symulacyjne
 • Testy psychologiczne
 • Analiza przypadku

Dokładny koszt szkolenia zamkniętego uzależniony jest od ilości uczestników, miejsca szkolenia oraz ilości godzin szkoleniowych. Program Szkoleniowy przygotowujemy o specyfikę branży Klienta oraz stanowisk Uczestników Szkolenia.

Koszt organizacji szkolenia zamkniętego to 250 PLN brutto za osobę.

Warunki organizacyjne:

 • Koszt realizacji szkolenia zamkniętego to 250 PLN brutto za osobę.
 • Program szkoleniowy zostaje opracowany w oparciu o potrzeby,
 • specyfikę branży oraz stanowisk uczestników.

W koszt szkolenia wchodzą:

 1. Organizacja sali szkoleniowej i zaplecza technicznego
 2. Materiały szkoleniowe
 3. Certyfikaty ukończenia szkolenia
 4. Przerwy kawowe 2 x 15 min

Termin: do ustalenia, istnieje możliwość organizacji szkolenia w ciągu tygodnia jak i w weekendy.

Czas trwania: 08:00-16:00.

Miejsce szkolenia: zgodnie z życzeniem uczestników.