Ośrodek Szkoleniowy Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Program szkoleń jest konstruowany zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej lub indywidualnych zgłoszeń, jej statusu prawnego, systemu organizacji wewnętrznej i realizowanych przez nią zadań.

Po wyborze tematyki szkolenia zostaną określone warunki finansowe oraz lokalizacja szkolenia. Szczegółowe informacje dot. kosztów szkolenia znajdują się w regulaminie ośrodka szkoleniowego.

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego z opisem zakresu merytorycznego oraz grupy docelowej na adres e-mail: szkolenia@psw.kwidzyn.edu.pl