Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. uczelnia wyższa zobowiązana jest współpracować z otoczeniem gospodarczym, którego przedstawiciele instytucji i firm z różnych sektorów życia publicznego tworzą Radę Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Głównymi założeniami Rady Pracodawców PSW jest współudział w udoskonalaniu procesu i jakości kształcenia poprzez dostosowanie programów kształcenia do obecnych potrzeb rynku pracy, potrzeb pracodawców, instytucji ect.

Działania Rady Pracodawców PSW to współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, wydarzeń popularno-naukowych dla szerokiego spektrum odbiorców, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie.

Skład Rady Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest stale aktualizowany, aby sprostać potrzebom procesu kształcenia, studentów a także rynku pracy. Obecnie w skład Rady wchodzą następujący przedstawiciele instytucji i firm regionu: 

Rada Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Wydział Nauk Ekonomiczno – Społecznych

Wiesław Wosiak- Wice Starosta Powiatu Kwidzyńskiego

Piotr Widz- Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyn

Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego

Roman Bera- Radny Miasta Kwidzyn; Przewodniczący komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta

Marek Sidor- Redaktor naczelny „Puls Kwidzyna”, Radny Miasta Kwidzyn

Jerzy Bartnicki- Radny Miasta Kwidzyn

Marcin Duda- Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Kwidzyn-Górki

Karol Sienkiewicz- Prezes PSS Społem w Kwidzynie

Aneta Wilma- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

Krzysztof Małkiewicz- Komendant Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „Spartakus”

Natalia Pawłowska- Przedstawiciel Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

Robert Olszewski- Prezes Firmy transportowej „ROBI”

Małgorzata Wołos- Właściciel Biura Rachunkowego

Agnieszka Laskowska- Prezes MMTS Kwidzyn S.A.

Wojciech Paczkowski- prokurent PHU EWPK sp. o.o.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo/Ratownictwo medyczne

Danuta Woronowicz- Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego; Przewodniczący Komisji Zdrowia

Wioletta Pawłowska – Naczelna Pielęgniarka, Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

Marzena Olszewska-Fryc-Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Podmiot Leczniczy COPERNICUS w Gdańsku, Wice Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Marcin Suchoparski- Właściciel Suvimed – transport medyczny; przedstawiciel Szpitala w Golubiu Dobrzyniu

Leszek Gołębiowski- Właściciel Warmińsko-Mazurskiej Stacji Transportu Medycznego w Olsztynie

Marzena Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Bogumił Kurowski, dyrektor Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Karol Wojtczak – ratownik medyczny koordynujący w WSZ w Toruniu, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych

Bożena Polkowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie

Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Golubiu- Dobrzyniu

Grażyna Stachowicz – Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach

Marzanna Kaczanowska – Dyrektor Szpitala w Sztumie, Szpitale Polskie S.A.

Iwona Orkiszewska – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. W. Biegańskiego w Iławie

Kosmetologia

Katarzyna Warelich, niezależny konsultant Arbonne

Paulina Perschke- właściciel studia kosmetycznego New Look

mgr Monika Dondziak- podolog

Dietetyka

Patrycja Górska – dietetyk, właściciel firmy Dietetyk Patrycja Moch-Górska

Anna Błaszak, dietetyk, właściciel firmy DIETANA

Położnictwo

Paulina Żyłkowska – Pindel- położna, prowadząca Szkołę Rodzenia przy Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie

Anna Majda- Sandomierska – położna, właściciel Szkoły Rodzenia „Położna z Mamą” w Kwidzynie