Nagrania

Otwarcie CSM

Przecięcie wstęgi i pokaz sali nr 1

Symulator SimJunior

Pokaz symulacji medycznej

Pokaz symulacji ratownictwa medycznego