Centrum Języków Obcych zaprasza do skorzystania z możliwości nauki języka włoskiego. Kurs przeznaczony jest dla młodzieży jak i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Oferujemy naukę na :
  • Poziomie początkującym
  • Poziomie podstawowym
  • Poziomie średniozaawansowanym
  • Poziomie zaawansowanym.

Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne odbywające się dwa razy w tygodniu. Kurs języka włoskiego został zamknięty w 120 godz. lekcyjnych. Nieskomplikowana gramatyka sprawia, że j. włoski można łatwo opanować, a widoczne efekty cieszą już po niedługim czasie. Materiały zostały tak opracowany aby nauka była w pełni komfortowa i przynosiła wyraźne efekty. Materiały bazują na współczesnym słownictwie, zawierają zwroty „gotowe do użycia” w życiu codziennym oraz przystępnie wyjaśnioną gramatykę.

Czy wiesz, że język włoski:
  • Należy do grupy języków romańskich
  • Znajduje się na 23 miejscy w rankingu języków świata pod względem powszechności używania
  • Najdłuższy wyraz w języku włoskim oznacza na łeb, na szyję i jest to wyraz: precipitevolissimevolménte
  • Pod względem słownictwa jest najbliższym łacinie ze wszystkich języków świata.

Zapraszamy do składania podań.