Centrum Języków Obcych zaprasza do skorzystania z możliwości nauki języka rosyjskiego. Kurs przeznaczony jest dla młodzieży jak i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Oferujemy naukę na:
  • Poziomie początkującym
  • Poziomie podstawowym
  • Poziomie średniozaawansowanym
  • Poziomie zaawansowanym.

Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne odbywające się dwa razy w tygodniu. Kurs języka rosyjskiego został zamknięty w 120 godz. lekcyjnych. Umożliwia to na poznanie się ze słownictwem i gramatyką.

Kurs to fascynująca przygoda z językiem rosyjskim. Porusza ciekawe, współczesne tematy, dzięki czemu osiąganie postępów w nauce przyjdzie Ci lekko i niezauważalnie, bez mozołu kojarzonego z monotonnym uczeniem się słówek. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą opanować rosyjski w stopniu podstawowym, poczynając od alfabetu. Wszystkie nowo wprowadzane zagadnienia poparte są czytelnymi przykładami. Z kursu rosyjskiego mogą także korzystać osoby, które uczyły się kiedyś tego języka i chcą szybko go sobie przypomnieć.

Czy wiesz, że język rosyjski:
  • należy do grupy języków wschodniosłowiańskich
  • Zapisywany jest tzw. cyrylicą
  • Znajduje się na 7 miejscy w rankingu języków świata pod względem powszechności używania

Zapraszamy do składania podań.