Inauguracja 2023 -Toruń

dr hab. Mariusz Baumgart, prof. UMK – Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie anatomii.

Tytuł: „Ruch jako lekarstwo”

Inauguracja 2023 - Kościerzyna

prof. dr. hab. Krystyna Strzała – Prezydent Powiślańskiej Szkoły Wyższej, autorka licznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, monografii, a także współautorka podręczników akademickich.

Tytuł: “Jak kłamać przy pomocy statystyki”.

Inauguracja 2023 - Gdańsk

prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pierwsza w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pielęgniarka z tytułem profesora.

Tytuł: „Przyszłość Pielęgniarstwa- Quo tendimus?”

Inauguracja 2023 - Kwidzyn

prof. dr hab. Alicja Chybicka – Polska lekarka i polityk, profesor nauk medycznych. Była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, senator VIII i X kadencji, posłanka na Sejm VIII i X kadencji.

Tytuł: “Czy możemy się ustrzec przed zachorowaniem na nowotwór?”

Inauguracja 2022 - Kościerzyna

dr. hab. Wojciech Makarewicz – Chirurg onkologiczny, bariatra. Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Tytuł: “Otyłość jako wyzwanie współczesnej medycyny”

Inauguracja 2022 - Gdańsk

prof. dr. hab. Ryszard Pawłowski – Polski genetyk, profesor nauk medycznych, naukowiec, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.

Tytuł: „Współczesna genetyka sądowa”

Inauguracja 2022 - Kwidzyn

dr hab. Tomasz Bojar- Fijałkowski – Doktora habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie prawo, autor przeszło stu publikacji o tematyce prawa samorządowego, gospodarczego publicznego, środowiska, administracyjnego i zarządzania publicznego, Pełnomocnik Rektora ds. odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Tytuł: “Prawo sanitarne w trosce o zdrowie, środowisko i jakość”

Inauguracja 2021

prof. dr hab. Tomasz Grodzki – Polski lekarz, chirurg i polityk, profesor nauk medycznych, senator IX, X i XI kadencji, w latach 2019–2023 marszałek Senatu X kadencji.

Tytuł: “Historia transplantologii”

Inauguracja 2020

Wykład inauguracyjny, pt. „Konstytucja – miecz i tarcza dla obywateli” wygłosił dr hab. Adam Bodnar, polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015 – 2020 Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Inauguracja 2019

Wykład inauguracyjny, pt. ”Statystyczna analiza publicznych rejestrów wyborczych„ wygłosił dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski – wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej, doradca i specjalista (projektant, programista) w obszarze zastosowań informatyki w przemyśle (maszynowym i chemicznym), bankowości, usługach i edukacji w kraju i zagranicą, pełnomocnik Wojewody Gdańskiego ds. komputeryzacji, Dyrektor Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Ośrodków Informatyki Urzędów Wojewódzkich, animator Pomorskiego Klastra Kompetencji Technologicznych (PKKT)

Inauguracja 2018

Wykłady inauguracyjne Inauguracja 2015 Wykład inauguracyjny, pt. „Polityka klimatyczna a cele zrównoważonego rozwoju” wygłosił dr Maciej Grabowski, polski ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2008–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2013–2015 minister środowiska. Ina2015 Inauguracja 2016 Wykład inauguracyjny, pt. „Dieta z wyobraźnią” wygłosiła prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Gdańsku Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku; ekspert w ramach współpracy międzynarodowej programu „Flair Flow 4 Fifth Framework Program (2004/2005) końcowy użytkownik sieci” oraz lokalny koordynator programu międzynarodowego „Nutrition Day in European Hospitals”(2005/2008), członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych: IFCC, Kraków 1991; Baltic Meeting on Nephrology, Gdańsk 1995, Wilno 1999, Jurata 2001; „ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”, Jachranka 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; laureatka nagrody zespołowej I stopnia Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, 1977; International Travel Grant Award of Amercian Association for Clinical Chemistry 1994; laureatka tytułu „Women of the Year 2005” Amercian Biographical Institute; P.T. Diagnostyki Laboratoryjnej, jako członek Zarządu w latach 1992-1995 i przewodnicząca Oddziału Gdańskiego w latach 1989- 1998; P.T. Nauk Żywieniowych z funkcją wiceprzewodniczącej Oddziału Gdańskiego; członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Amercian Association for Clinical Chemistry (Nutrition Brand), International Society for Kidney Metabolism and Nutrition, International Federation for Clinical Chemistry, American Society for Nutrition, European Society for Parental and Enternal Nutrition; odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za zasługi w pracy zawodowej oraz osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, 1996; laureatka Travel Grant Award The American Association for Clinical Chemistry (AACC) 1994, laureatka Nagrody Naukowej (1995) oraz Nagrody Dydaktycznej (1996) Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku; przewodnicząca/ wiceprzewodnicząca/członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1975, 1978, 1980; Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1993-1996; ina2016 Inauguracja 2017 Wykład inauguracyjny, pt. „Polski pieniądz na początku XXI wieku – osiągniecia i najważniejsze wyzwania” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Filar – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, członek rady Polityki Pieniężnej w latach 2004 – 2010. Ina2017 Inauguracja 2018 Wykład inauguracyjny, pt. „Czy Kloto przedłuża ludzkie życie? Aspekty biochemiczne i fizjologiczne” wygłosił prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie w latach 2007 – 2019, lekarz, profesor nauk medycznych, od 1989 r., członek korespondent, a od 2002 r. – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Akademii Medycznej w Gdańsku; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; członek Ukraińskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki; wyróżniony: 1998 r. – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej oraz zasługi w pracy dydaktycznej; 1998 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; 1990 r. – Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza; Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów; Distinguished Medal Kidney Foundation USA; w latach 1967–1982 Wojewódzki Konsultant ds. diagnostyki laboratoryjnej, 1975–1978 ekspert ds. genetyki człowieka WHO; Visiting Professor w Washington University Seattle, Mayo Clinic Rochester (USA), Uniwersytecie w Bazylei (Szwajcaria), Klinice Nefrologii w Würzburgu (Niemcy) i Zakładzie Chemii Klinicznej w Kopenhadze oraz Århus (Dania); w latach 1980-1991 członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego; w 1976-1979 Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej; od 1995 członek honorowy Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego; w 1989 r., członek założyciel Oddziału Gdańskiego Związku Sybiraków, 1992–2002 jego Prezes; w 1992 r., założyciel Funduszu „Stypendium Sybirackie”, umożliwiające osobom pochodzenia polskiego ze Wschodu podjęcie studiów na gdańskich uczelniach – zaangażowany w umożliwienie powrotu z Syberii i Kazachstanu do Polski potomków deportowanych (kilkadziesiąt osób, głównie lekarzy i inżynierów); w 1991 r., inicjator powołania miesięcznika „Gazeta AMG”; odznaczony medalem „Gloria Medicinae” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008); odznaczony tytułem Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 r.;

Inauguracja 2017

Wykład inauguracyjny, pt. „Polski pieniądz na początku XXI wieku – osiągniecia i najważniejsze wyzwania” wygłosił prof. dr hab. Dariusz Filar – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, członek rady Polityki Pieniężnej w latach 2004 – 2010.

Inauguracja 2016

Wykłady inauguracyjne Inauguracja 2015 Wykład inauguracyjny, pt. „Polityka klimatyczna a cele zrównoważonego rozwoju” wygłosił dr Maciej Grabowski, polski ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2008–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2013–2015 minister środowiska. Ina2015 Inauguracja 2016 Wykład inauguracyjny, pt. „Dieta z wyobraźnią” wygłosiła prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Gdańsku Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku; ekspert w ramach współpracy międzynarodowej programu „Flair Flow 4 Fifth Framework Program (2004/2005) końcowy użytkownik sieci” oraz lokalny koordynator programu międzynarodowego „Nutrition Day in European Hospitals”(2005/2008), członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych: IFCC, Kraków 1991; Baltic Meeting on Nephrology, Gdańsk 1995, Wilno 1999, Jurata 2001; „ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”, Jachranka 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; laureatka nagrody zespołowej I stopnia Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, 1977; International Travel Grant Award of Amercian Association for Clinical Chemistry 1994; laureatka tytułu „Women of the Year 2005” Amercian Biographical Institute; P.T. Diagnostyki Laboratoryjnej, jako członek Zarządu w latach 1992-1995 i przewodnicząca Oddziału Gdańskiego w latach 1989- 1998; P.T. Nauk Żywieniowych z funkcją wiceprzewodniczącej Oddziału Gdańskiego; członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Amercian Association for Clinical Chemistry (Nutrition Brand), International Society for Kidney Metabolism and Nutrition, International Federation for Clinical Chemistry, American Society for Nutrition, European Society for Parental and Enternal Nutrition; odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za zasługi w pracy zawodowej oraz osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, 1996; laureatka Travel Grant Award The American Association for Clinical Chemistry (AACC) 1994, laureatka Nagrody Naukowej (1995) oraz Nagrody Dydaktycznej (1996) Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku; przewodnicząca/ wiceprzewodnicząca/członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1975, 1978, 1980; Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1993-1996;

Inauguracja 2015

Wykład inauguracyjny, pt. „Polityka klimatyczna a cele zrównoważonego rozwoju” wygłosił dr Maciej Grabowski, polski ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2008–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 2013–2015 minister środowiska.