Uhonorowani medalem za zasługi dla Uczelni
Złota Dziesiątka Absolwentów (studia I stopnia)
Diamentowa Piątka Absolwentów (studia II stopnia)
Najlepsi absolwenci