WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny,
 • 180 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – studia licencjackie. Opis kierunku w Gdańsku

Pielęgniarstwo I stopnia Gdańsk to studia, które umożliwiają otrzymanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Stanowią one połączenie wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych.   Nauka obejmuje 6 semestrów i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Studia te stanowią odpowiedź na wciąż aktualne i rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Oferują one niezbędne przeszkolenie w zakresie świadczenia szeroko pojmowanych usług medycznych.

Studia pielęgniarskie I stopnia wymagają sporego zaangażowania, ale w zamian umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i praktycznego doświadczenia. Ułatwiają odnalezienie się na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza każdemu, kto jest zainteresowanym tym zawodem, a przy tym posiada odpowiednie predyspozycje do jego wykonywania.

Idealny kandydat na studia pielęgniarskie to osoba:

 • umiejąca w naturalny sposób nawiązywać kontakt z innymi;
 • chcąca nieść pomoc medyczną;
 • wykazująca zdolności empatyczne;
 • cechująca się wysoką wrażliwością i odpornością psychiczną;
 • lubiąca pracę z ludźmi.

Dla kogo są studia pielęgniarstwo I stopnia Gdańsk?

Adresatami tego kierunku są osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z profesją pielęgniarki, bądź pielęgniarza. Studia pielęgniarskie I stopnia w Gdańsku, są też kierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę, a pełnią funkcje:

 • opiekuna medycznego;
 • położnej;
 • ratownika medycznego.

Studia skierowane są także do osób niezwiązanych z naukami medycznymi i o zdrowiu, ale pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy, jako wykwalifikowana pielęgniarka/wykwalifikowany pielęgniarz.

Studia licencjackie z pielęgniarstwa uczą właściwego podejścia do osoby chorej, postępowania z nią, ale i takiego sprawowania nad nią opieki, by znacznie poprawić komfort jej życia.

Zajęcia odbywające się na kierunku pielęgniarstwo I stopnia przybierają formę:

 • klasycznych wykładów;
 • seminariów i konserwatoriów;
 • zajęć w specjalistycznych salach przygotowanych pod kształcenia praktycznie wykwalifikowanych kadr medycznych
 • ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych.

Co składa się na program studiów kierunku pielęgniarstw I stopnia Gdańsk?

Na treść programu składają się zagadnienia dotyczące nauk medycznych, pielęgniarskich ispołecznych. Są one zgodne z aktualną wiedzą, jak i zapotrzebowaniem rynku.

Pierwszy rok studiów obejmuje takie przedmioty jak np.: fizjologia, anatomii, patologii, genetyki, biofizyki, farmakologii. Przewiduje też zajęcia z zakresu nauk społecznych jak: psychologia, pedagogika czy filozofia i etyka zawodu pielęgniarki. Na pierwszym roku odbywają się też zajęcia z podstaw opieki pielęgniarskiej oraz językowe.

Na drugim roku studiów dochodzą zagadnienia z obszaru opieki specjalistycznej. Są to m.in. takie dziedziny jak: geriatria, położnictwo, ginekologia, a także pielęgniarstwo internistyczne, pediatryczne czy chirurgiczne. W programie zajęciowym znajdują się także zajęcia praktyczne.

Trzeci rok studiów obejmuje dodatkowo zajęcia z takich dziedzin jak np.: ratownictwo medyczne, opieka paliatywna. Ale oferuje też wiele ciekawych zajęć jak np.: psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, rehabilitacja i opieka nad niepełnosprawnymi, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Studenci biorą też udział w zajęciach czysto praktycznych. Trzeci rok to również zwieńczenie nauki w postaci egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Gdańsk

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo Gdańsk mają głównie na celu przygotowanie idealnych kandydatek i kandydatów na stanowiska wysoce wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Odbywa się to poprzez przekazanie słuchaczom niezbędnej do wykonywania tego zawodu wiedzy w zakresie pracy z pacjentami: niepełnosprawnymi, chorymi czy umierającymi.

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo Gdańsk realizują również szereg celów szczegółowych. Oto lista najważniejszych z nich.

 1. Umożliwienie przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, a także umiejętności z zakresu: nauki o zdrowiu oraz nauk medycznych. To znacznie poszerzy ich kompetencje.
 2. Rozwinięcie u kandydatek na pielęgniarki i pielęgniarzy odpowiednich umiejętności społecznych. Dzięki temu będą one potrafiły komunikować się z pacjentami z empatią oraz poszanowaniem jego praw.
 3. Zapoznanie przyszłych pielęgniarek oraz pielęgniarzy z zasadami postępowania z pacjentem zgodnie z normami etyki zawodowej, ale i obowiązującymi przepisami prawa. Tym sposobem będą one działały zgodnie z przepisami, a jednocześnie z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Przygotowanie pretendentów na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz do świadczenia opieki na najwyższym poziomie. Ułatwi im to podjęcie pracy także w prestiżowych czy prywatnych placówkach.

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Absolwent pielęgniarstwa  I stopnia to przede wszystkim osoba, która będzie umiała odnaleźć się zarówno w opiece nad chorym, niepełnosprawnym, jak i umierającym. W trakcie nauki nabędzie ona szereg przydatnych w tym celu umiejętności i kompetencji.

Absolwent kierunku pielęgniarstwa to także ktoś, kto zorganizuje sobie pracę własną w każdych warunkach. Będzie on również umiał współpracować z całym zespołem medycznym.

Ponadto absolwenci tego kierunku zostaną wyposażeni w szereg praktycznej i przydatnej wiedzy z zakresu:

 • profilaktyki zdrowotnej;
 • promocji zdrowego stylu życia.

Tym samym będą oni gotowi do samodzielnego inicjowania akcji społecznych lub aktywnego na rzecz szeroko rozumianego zdrowia.

Studia licencjackie pielęgniarskie w Gdańsku przygotują absolwentów także do pracy z pacjentem trudnym czy niewspółpracującym.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo I stopnia w Gdańsku?

Studia licencjackie o profilu pielęgniarstwo w Gdańsku to Twój klucz do sukcesu zawodowego oraz szansa osobistego rozwoju. Ale to nie jedyne atuty tego kierunku. Jest ich znacznie więcej, a wszystkie razem wpływają na przygotowanie Cię do pełnienia funkcji zawodowej i profesjonalnej pielęgniarki lub pielęgniarza. Oto najważniejsze z nich.

 1. Podejmujesz naukę w filii jednej z najbardziej prestiżowych (jednocześnie najstarszych) niepublicznych uczelni w województwie pomorskim i kujawsko – pomorskim, jaką jest Powiślańska Szkoła Wyższa. Jednostka ta może poszczycić się przyznanymi jej licznymi akredytacjami polskimi, ale i zagranicznymi. Oznacza to komfortowe warunki nauczania oraz więcej możliwości rozwoju dla studentów.
 2. Zdobywasz szeroki pakiet niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na wysokim poziomie. Jest to możliwe, gdyż zajęcia odbywają się pod nadzorem doskonale wykształconej kadry pedagogicznej. Małe grupy
 3. Otrzymujesz szeroki dostęp do fachowej literatury, jak i innych cennych źródeł informacji z zakresu: pielęgniarstwo i edukacja zdrowotna. Gwarantuje to więcej możliwości rozwoju osobistego, jak i zawodowego.
 4. Zyskujesz gwarancję znalezienia pracy w zawodzie. Czekają na Ciebie nie tylko szpitale, ale i hospicja, a także sanatoria czy zakłady opiekuńczo – lecznicze -zarówno jednostki publiczne, jak i prywatne. Jest to możliwe, gdyż w trakcie nauki zdobywasz wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną do pełnienia w przyszłości zawodu pielęgniarki.
 5. Nabywasz niezbędnych umiejętności w zakresie opieki nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Zdobywasz też wiedzę, która pozwoli Ci na udzielaniu szerokiej gamy świadczeń specjalistycznych także dla osób zdrowych.
 6. Masz zapewniony dostęp do starannie dobranych placówek medycznych umożliwiających odbycie praktyk zawodowych.
 7. Zyskujesz motywację do nieustannego poszerzania zdobytej wiedzy, a także doskonalenia nabytych umiejętności.

Terminy rekrutacji w Gdańsku. Pielęgniarstwo – licencjat

Rekrutacja na studia pielęgniarskie I stopnia w Gdańsku rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2023 roku.

Ważne! Termin ten może zostać przedłużony. Dlatego warto sprawdzić tę informację na stronie uczelni.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo I stopnia – Gdańsk

Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo I stopnia w filii Gdańsk odbywa się drogą on-line. Ma to na celu ułatwienie i skrócenie całego procesu. Przydatny link do rejestracji:

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na studiach licencjackich pielęgniarstwo I stopnia Gdańsk muszą posiadać maturę. Mogą to być także pielęgniarki i położne pracujące w Gdańsku, które chcą poszerzyć posiadaną wiedzę lub zdobyć dodatkowe umiejętności.

Zainteresowane osoby powinny też przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobrany ze strony Wirtualnego Dziekanatu;
 • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym – pobrane ze strony WD;
 • świadectwo dojrzałości (skan);
 • zdjęcie legitymacyjne elektroniczne;
 • oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do podjęcia nauki i wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz;
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (skan);
 • umowa wraz z załącznikiem.

Więcej szczegółów na temat niezbędnych dokumentów znajdziesz tutaj: https://powislanska.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-i-stopnia/ .

Dokumenty należy złożyć do Prorektora ds. dydaktycznych w terminie 7 dni od rejestracji dokonanej drogą on-line. Kandydat otrzymuje pozytywną lub negatywną decyzję w ciągu 7 dni. Podejmuje ją ostatecznie Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek

Licencjat z pielęgniarstwa I stopnia daje szereg możliwości zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku mogą szukać pracy zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Należą do nich:

 • szpitale;
 • poradnie rejonowe i specjalistyczne;
 • hospicja;
 • domy opieki społecznej;
 •  

Pielęgniarstwo w Gdańsku – zacznij studiować!

Jeśli jesteś osobą zorientowaną na niesienie profesjonalnej pomocy innym czy czynne działanie na rzecz promocji zdrowia to koniecznie wybierz się na pielęgniarstwo I stopnia Gdańsk. Skorzystasz na tym, zdobywając kompletny pakiet wiedzy teoretycznej i praktycznej, która przygotuje Cię w pełni do tego przyszłościowego zawodu. Licencjat z pielęgniarstwa otrzymasz już po 6 semestrach, co przygotuje Cię także do dalszego kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia oraz kształcenia podyplomowego.

Nie czekaj dłużej z decyzją! Zbierz komplet potrzebnych dokumentów i już dzisiaj weź udział w rekrutacji!

Pamiętaj: liczba miejsc jest ograniczona!

Powodzenia!

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
 • szpitalu,
 • przychodni,
 • sanatorium,
 • hospicjum,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: