Logistyka i transport

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1010 godzin, w tym 216 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 34 pkt. ECTS
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • kierownik studiów: dr Waldemar Kozłowski

1. Cele kształcenia

Rynek transportowy staje się coraz bardziej zintegrowany i wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Studia Logistyka i Transport mają na celu zagwarantowanie Słuchaczowi specjalistycznej wiedzy w zakresie szeroko pojętej logistyki i transportu. Przygotują do profesjonalnego wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub przewoźnika zarówno na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym, jak i międzynarodowym. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby Słuchacz zdobył kompletną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz unikalne dla rynku kompetencje społeczne, a także umożliwił Absolwentowi uzyskanie Certyfikatu Przewoźnika Drogowego, wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

2. Profil kandydata.

Kandydaci studiów podyplomowych Logistyka i Transport to osoby chcące zarządzać przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Studia kierowane są zarówno do osób pracujących i współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi, jak i do absolwentów studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu. Uczestnikiem studiów może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Sylwetka Absolwenta.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz będzie mógł ubiegać się o częściowe lub całościowe zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego ITS, dzięki któremu będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi transportowe zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, takich jak kierownik działu spedycji, kierownik. ds. transportu, czy koordynator transportu międzynarodowego. Po zakończeniu studiów podyplomowych uczestnik otrzyma także świadectwo ukończenia tych studiów, wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą.

4. Ramowy program studiów.

 • Transport i spedycja międzynarodowa
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy
 • Prawo socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Ekonomia transportu
 • Logistyka i zarządzanie zapasami
 • Systemy informatyczne w logistyce i transporcie9. Logistyka produkcji
 • Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie
 • Praktyka zawodowa
Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

 

Opłata jednorazowa  3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
 2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
 3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
 4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).