Trener - coach - mentor

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1080 godz., w tym 273 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski

1. Cele studiów

Celem studiów podyplomowych Trener-coach-mentor jest przygotowanie słuchaczy do 3 niezwykle ważnych niemalże w każdej organizacji ról zawodowych: trenera biznesu, coacha i mentora. Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania kompetencjami jako zasobem. Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim doświadczeniem jako managerowie, coachowie i mentorzy, dlatego po ukończeniu studiów będziesz w pełni wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny trener coach i mentor.

2. Profil kandydata.

Studia przeznaczone są dla wszystkich tych, których interesuje rozwój kompetencji ludzi, zatrudnionych w organizacji oraz dla liderów, którzy pragną zastosować coachingowy styl liderowania w swoich organizacjach. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu ludźmi nie jest warunkiem koniecznym, lecz z pewnością ułatwi udział w zajęciach. Uczestnikiem studiów podyplomowych Trener-coach-mentor może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwenci studiów podyplomowych Trener-coach-mentor są przygotowani do realizacji kompleksowych projektów rozwojowych w organizacji. Absolwenci potrafią posługiwać się zróżnicowanymi i komplementarnymi narzędziami, metodami i technikami rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w różnych organizacjach. Potrafią projektować, a także ewaluować rozwój personelu pracowniczego. Absolwenci potrafią również wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagające proces rozwoju pracowników. Potrafią również rozwiązywać różnego rodzaju konflikty i sytuacje kryzysowe, pojawiające się często w życiu projektowym.

4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.

Osoba, która ukończyła studia podyplomowe Trener-coach-mentor otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów wydane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie.

5. Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:

Moduł I : Trener biznesuObejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozwój zasobów ludzkich w organizacji
 • Proces szkoleniowy a realizacja szkoleń
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Proces grupowy
 • Narzędziownia trenera
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Pisanie scenariuszy szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń

Moduł II: Coaching w organizacjiObejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Coachingu
 • Warsztat pracy coacha
 • Coaching zespołowy
 • Style liderowania ludziom
 • Praca z przekonaniami
 • Coaching w praktyce

Moduł III: MentoringObejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do mentoringu
 • Mentoring: techniki, narzędzia i metody pracy
 • Skuteczne komunikowanie się w organizacji
 • Inteligencja emocjonalna mentora
 • Mentor zmiany organizacyjnej
 • Mentoring w praktyce

Moduł IV: Seminarium dyplomowe · Seminarium dyplomoweObejmuje następujące zagadnienia:

 • Seminarium dyplomowe
Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.
Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

 

Opłata jednorazowa  4.500,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 2.350,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 490,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
 2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
 3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
 4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).