Psychologia sportu

 • Studia podyplomowe, 2 semestry
 • 900 godz., w tym 245 godz. z udziałem nauczyciela akademickiego
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • Kierownik studiów: dr hab. Artur Ziółkowski

1. Cele studiów

Przygotowanie psychiczne i kompetencje osobiste zawsze stanowiły wyraźne źródło sukcesu w sporcie na
każdym jego poziomie. Studia podyplomowe Psychologia sportu rozwijają kompetencje zawodowe w
zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie, rekreacji
i rehabilitacji ruchowej. Ich celem jest zatem przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii
sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami
sportu amatorskiego i wyczynowego.

2. Profil kandydata.

Studia podyplomowe Psychologia sportu dedykowane są trenerom i osobom, które chciałyby zawodowo zająć
się trenowaniem, ale także samym sportowcom, nauczycielom wychowania fizycznego, instruktorom sportów
indywidualnych i zespołowych, fizjoterapeutom i masażystom zainteresowanych pracą w sporcie,
pracownikom klubów i związków sportowych oraz wszystkim entuzjastom sportowego stylu życia.
Adresatami studiów mogą być również psychologowie, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.
Uczestnikiem studiów podyplomowych może być́ osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na
poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent studiów podyplomowych Psychologia sportu posiada rozwinięte kwalifikacje zawodowe do pracy
w charakterze trenera treningu mentalnego w różnych instytucjach zajmujących się aktywnością fizyczną
(w tym sportową). Absolwenci o takich kwalifikacjach zawodowych są pożądani nie tylko w klubach
sportowych, czy zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach sportowych, ale również w
ośrodkach rekreacyjnych, leczniczych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach ukierunkowanych na
podtrzymanie i poprawę zdrowia oraz firmach prowadzonych przez psychologów sportu świadczących usługi o tym charakterze dla innych podmiotów.

4. Instytucja potwierdzająca kwalifikację:

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.

5. Program studiów został oparty o realizację następujących modułów:

Moduł I Moduł nauk o kulturze fizycznejObejmuje następujące zagadnienia:

 • Teoria wychowania fizycznego
 • Teoria sportu
 • Podstawy żywienia w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie w sporcie
 • Nowoczesne formy aktywności fizycznej w sporcie
 • Trening funkcjonalny w sporcie
 • Patologia w sporcie

Moduł II Moduł nauk społecznych (dyscyplina psychologia)Obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Psychologiczne aspekty treningu i walki sportowej
 • Psychologia urazu sportowego
 • Neuropsychologia
 • Psychologia grupy sportowej
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • Osobowość i różnice indywidualne w sporcie
 • Stres i lęk sportowy
 • Motywacja w sporcie/ Psychologia pozytywna w sporcie
 • Metody i techniki pomiaru psychologicznego
 • Metody i techniki treningu psychologicznego

Moduł III Moduł nauk przyrodniczych i medycznychObejmuje następujące zagadnienia:

 • Biologiczne podstawy wysiłku fizycznego
 • System opieki medycznej w sporcie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Odnowa biologiczna w sporcie

Moduł IV Moduł praktyk i dyplomowaniaObejmuje następujące zagadnienia:

 • Seminarium dyplomowe (90 godzin).
 • Praktyka specjalizacyjna (120 godzin).

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej.

Wpisowe 0 zł !!
Opłata z tytułu czesnego w roku akademickim 2022/2023.

 

Opłata jednorazowa  3.800,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 2-ratalnym 2.000,00 zł
Wysokość jedej raty w systemie 10-ratalnym 420,00 zł

Niższy koszt studiowania dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do Powiślańskiej Szkoły Wyższej, składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy - wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
 2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym - wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
 3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu - dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
 4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. Umowa wraz z załącznikiem - wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
 6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko).