pl en
Projekt pn. „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Aktualności

RYNEK PRACY A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
15 stycznia 2024
Rynek pracy to miejsce, w którym łączą się przede wszystkim potrzeby pracodawców oraz umiejętności i kwalifikacje osób poszukujących pracy. Dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, jest...
STANDARD OBSŁUGI I KOMUNIKACJI ZE STUDENTEM NIESŁYSZĄCYM LUB SŁABO SŁYSZĄCYM
09 stycznia 2024
Student niesłyszący lub słabosłyszący powinien mieć stawiane takie same wymagania jak inni studenci. Dyplom ukończenia uczelni wyższej odpowiada jego umiejętnościom i kwalifikacjom nabytym w trakcie studiów. W...
STANDARD OBSŁUGI I KOMUNIKACJI ZE STUDENTEM NIEWIDOMYM LUB SŁABOWIDZĄCYM
03 stycznia 2024
Student niewidzący lub słabowidzący powinien mieć stawiane takie same wymagania jak inni studenci. Dyplom ukończenia uczelni wyższej odpowiada jego umiejętnościom i kwalifikacjom nabytym w trakcie studiów. Student...
BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
29 grudnia 2023
Osoby z niepełnosprawnością często zmagają się z utratą poczucia własnej wartości. Większość ludzi patrzy na nich przez pryzmat ich ograniczeń, może przyczyniać się do tego problemu. Często mają trudności...
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
26 grudnia 2023
Szukając pracy, jednym z najważniejszych kroków jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. To właśnie one stanowią pierwsze wrażenie, jakie potencjalny pracodawca ma o nas. Dobrze napisane i dobrze skomponowane...
OCZEKIWANIA I BARIERY OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH A DOSTĘPNOŚĆ UCZELNI
22 grudnia 2023
Edukacja jest prawem każdej osoby, niezależnie od jej indywidualnych potrzeb. Powinna być ona dostępna dla wszystkich, bez względu na ewentualne bariery czy ograniczenia. Niestety, uczelnie często nie...
ADAPTACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
18 grudnia 2023
Adaptacja procesu dydaktycznego to niezbędne narzędzie w kształceniu, które pozwala na dostosowanie metody nauczania do specyficznych potrzeb i możliwości studentów. Aby zapewnić skuteczne nauczanie konieczne...
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
12 grudnia 2023
Osoby z niepełnosprawnością często napotykają wiele trudności w funkcjonowaniu społeczeństwie. Niemniej jednak, ich potencjał i umiejętności są często niedoceniane. Warto spojrzeć na tę grupę ludzi z innej...
POTENCJALNE TRUDNOŚCI W PROCESIE DYDAKTYCZNYM
04 grudnia 2023
W procesie dydaktycznym osoby z niepełnosprawnością mogą napotkać wiele trudności, które utrudniają im zdobycie wiedzy i umiejętności. Warto zrozumieć, że każda niepełnosprawność jest inna i wymaga indywidualnego...
ZAŁOŻENIA METODYCZNE W PRACY ZE STUDENTAMI, OGRANICZAJĄCE WSPÓŁPRACĘ ORAZ ROZWIJAJĄCE JĄ
30 listopada 2023
Współpraca ze studentami jest nieodłącznym elementem pracy wykładowcy. Doskonale zrozumienie założeń metodycznych, które ograniczają współpracę oraz rozwijają ją, ma kluczowe znaczenie dla efektywnej edukacji. Przygotowanie...
Skip to content Click to listen highlighted text!