pl en
Projekt pn. „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Obiekty PSW

Schody

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do zagadnień związanych z równością i dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. Jednym z ważnych obszarów życia, który również powinien być dostępny dla wszystkich, jest edukacja. W tym kontekście, szczególnie istotne jest zadbanie o dostępność budynków uniwersyteckich dla studentów z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że jest to ważne nie tylko z perspektywy moralnej, ale także po to, aby stworzyć równoprawne szanse kształcenia dla wszystkich.

Dostępność budynków uniwersyteckich obejmuje wiele różnych aspektów. Po pierwsze, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. To oznacza dostęp do budynków za pomocą szerokich drzwi, odpowiednio nachylonych podjazdów i wind, które są łatwo dostępne dla osób na wózkach.

Ponadto, należy zadbać o odpowiednio szerokie korytarze i drzwi wewnątrz budynków, aby umożliwić wygodne poruszanie się. Nie można zapominać o odpowiednio dostosowanych toaletach z uchwytami i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą być samodzielne.

Kolejnym istotnym aspektem dostępności budynków uczelni jest zapewnienie odpowiednich udogodnień dla osób niewidomych lub słabowidzących. W tym celu, konieczne jest zainstalowanie specjalnych uchwytów i oznaczeń tak, aby osoby mające trudności z widzeniem mogły łatwo odnaleźć drogę w budynku. Ponadto, należy także zwrócić uwagę na odpowiednie oświetlenie, które pozwoli studentom niewidomym na swobodne poruszanie się bez uszczerbku dla ich bezpieczeństwo.

Dotyczy to również dostępności informacji w budynkach uniwersyteckich. Zapewnienie informacji w formie dostępnej dla osób niesłyszących lub mających trudności z komunikacją słowną jest niezwykle ważne. Osoby te powinny mieć łatwy dostęp do tłumaczy języka migowego lub tłumaczy pisemnych, którzy wspomogą ich w komunikacji z innymi studentami i pracownikami uczelni. Ponadto, ważne jest także zapewnienie podpisów wizualnych na materiałach wideo, aby osoby niesłyszące mogły z nich korzystać.

Wraz z dostępnością budynków uniwersyteckich, nie można zapominać o dostępności programów nauczania i egzaminów dla studentów z niepełnosprawnościami. Uczelnie powinny być elastyczne i zapewniać odpowiednie dostosowania, takie jak specjalne warunki egzaminacyjne, przedłużenie czasu na zaliczenia i inne formy wsparcia, aby umożliwić studentom z niepełnosprawnościami równoważne szanse na osiągnięcie sukcesu.

Ważne jest również uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami podczas planowania i projektowania nowych budynków uniwersyteckich. Odpowiednie dostosowania powinny już być uwzględnione na etapie planowania, a nie dopiero po zakończeniu budowy. Dlatego, współpraca z architektami i innymi specjalistami ds. dostępności jest kluczowa, aby zapewnić, że nowe budynki będą odpowiednio dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników.

Należy również pamiętać, że zapewnienie dostępności budynków uniwersyteckich dla studentów z niepełnosprawnościami to nie tylko obowiązek instytucji, ale także inwestycja w rozwój społeczny i naukowy. Studenci z różnymi niepełnosprawnościami mają unikalne perspektywy i doświadczenia, które mogą wnosić do swojej społeczności akademickiej. Dostępność uniwersytetów dla wszystkich studentów, niezależnie od ich niepełnosprawności, przyczynia się do tworzenia bardziej różnorodnego i inkluzywnego miejsca nauki.

Podsumowując, dostępność budynków uniwersyteckich dla studentów z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważnym aspektem. Zapewnienie odpowiednich udogodnień dla osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych, niesłyszących lub mających trudności z komunikacją jest nie tylko kwestią moralną, ale także sprawiedliwości społecznej oraz szansy na edukację i rozwój dla wszystkich. Dlatego instytucje edukacyjne powinny angażować się w zapewnienie dostępności swoich budynków i programów, aby umożliwić studentom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu uniwersyteckim.

Bibliografia:

 1. Bodkowski, L. (2018). Integracja społeczna i edukacyjna osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Kędzia, W. (2019). Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w procesie adaptacji i integracji. Gdaosk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaoskiego.
 3. Szpringer, M. (2015). Adaptacja studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnością. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellooskiego.
 4. Świeboda, A. (2017). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Chudzioska-Parkos, M., Krzysztofik, R. (2018). Integracja społeczna i edukacyjna osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 6. Pasamonik, A., Przybylska-Bawelska, A. (2016). Edukacja szkolna dzieci z niepełnosprawnościami. Warszawa: PWN.
 7. Kaczmarek, B. (2014). Integracja osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagiellooski.
 8. Kulesza, S. (2016). Problemy adaptacji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gołaszewska, A., & Terelak, J. F. (2014). Akademickie uczelnie wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Wierzbicka, A., & Wehrle, M. (red.) (2011). Włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 11. Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2014). Uczelnie wyższe wobec osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Bolesta-Kukułka, M., & Kondracka, M. (red.) (2014). Uczenie się osób z niepełnosprawnością w szkole wyższej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Autor tekstu:

JOANNA NAGNAJEWICZ

Audytor dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej.

Skip to content Click to listen highlighted text!