27 marca 2017 r. odbędzie się Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

debata 2017 03 27

Minister Zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym organizuje Debatę poświęconą problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Debata odbędzie się  w dniu 27 marca 2017 r. w godz. 11.00 – 16.00 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy ul. ks. Trojdena 2A w Auli B.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do dnia 20 marca 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej Ministra Zdrowia. Adres strony: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Agenda na debatę do pobrania