Akademickie Centrum Informacyjne przyznało PSW Certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

Z przyjemnością informujemy, że Akademickie Centrum Informacyjne przyznało certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” oraz ” Dobra Uczelnia – Dobra Praca” Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”

Jak informuje ACI „wybór wyżej szkoły nigdy nie jest łatwy, za to bardzo istotny w kontekście przyszłości i osiągnięcia satysfakcji w pracy zawodowej. Od 1994 r. Akademickie Centrum Informacyjne pomaga maturzystom podejmować świadome decyzje związane z kształceniem się. Konsekwencją wieloletniej współpracy ACI ze wszystkimi ośrodkami akademickimi w Polsce jest projekt certyfikacji niepublicznych szkół wyższych „Wiarygodna Szkoła”. Wyłonił on grupę uczelni gotowych poddać się wnikliwej i wieloaspektowej ocenie, dzięki której potwierdzone zostały ich wysokie standardy nauczania oraz komfort nauki. Przedmiotem weryfikacji były podstawy prawne działalności niepaństwowych szkół wyższych, oferta i baza dydaktyczna, posiadane przez szkołę akredytacje (w szczególności nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną), działalność naukowa i współpraca zagraniczna uczelni, perspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej. Uczelnia, która otrzymała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” to placówka godna zaufania. Podejmując naukę w takiej szkole można mieć pewność, że dba ona o wysoki poziom nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy – czytamy na stronie internetowej” ACI.

Certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”

Certyfikat “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.