plakat zawd pielgniarka s

Dążymy do ukazania i rozpowszechnienia prawidłowego, zgodnego z kwalifikacjami, umiejętnościami a także wykształceniem zawodu pielęgnierek/pielegniarzy

Wychodząc naprzeciw, jakże istotnym, dążeniom Pielęgniarek i Pielęgniarzy w zakresie ukazania i rozpowszechnienia prawidłowego, zgodnego z kwalifikacjami, umiejętnościami a także wykształceniem WIZERUNKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY, chcielibyśmy przekazać załączony plakat do bezpłatnego udostępniania.

Powiślańska Szkoła Wyższa, Uczelnia od lat kształcąca Pielęgniarki / Pielęgniarzy na studiach I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, o charakterze praktycznym, od początku wspiera środowisko pielęgniarskie, wiedząc i szanując ile poświęceń, zarówno na studiach, jak i w późniejszej pracy zawodowej niesie ze sobą ten zawód. Nie ustajemy w staraniach, a mamy nadzieję, iż starania nasze w niedalekiej przyszłości przyniosą wymierne efekty, aby pozycja zawodowa Pielęgniarek i Pielęgniarzy w Polsce zarówno w poczuciu samych Pielęgniarek i Pielęgniarzy, jak i całego środowiska kadr medycznych oraz oczywiście społeczeństwa zajęła należne jej miejsce.

Powiślańska Szkoła Wyższa, kształcąc kadry pielęgniarskie na potrzeby lokalnego, ale także regionalnego a nawet ponadregionalnego rynku pracy jest dumna ze swoich Absolwentów, dumę tą chcemy przekazywać dalej. Chcielibyśmy aby Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo, za trud, poświęcenie, a nawet decyzję podjęcia się tego trudnego zawodu byli zgodnie z tymi wyzwaniami doceniani, wynagradzani oraz aby poczucie spełniania jakże ważnej społecznie misji nigdy nie zostało w nich zgaszone. Kampania nasza na rzecz wzmocnienia wizerunku zawodowego Pielęgniarek i Pielęgniarzy, mamy nadzieję, iż spotka się z Państwa przychylnością i zostanie rozpropagowana na całą Polskę, aby środowisko pielęgniarskie poczuło także ze strony Uczelni Wyższych tą moc poparcia i wspierania całego środowiska. Ważnym aspektem jest tutaj także zbudowanie, rozpowszechnienie wyraźnie pozytywnego wizerunku zawodowego Pielęgniarek / Pielęgniarzy, aby młodzi ludzie, którzy dopiero wybierają swoje ścieżki zawodowe z ochotą, ale także z poczuciem wstępowania na ważną życiową drogę, pełną wyzwań ale też poczucia realizacji misji życiowej, społecznej i zawodowej, wzmacniali szeregi środowiska pielęgniarskiego.

dr Katarzyna Strzała-Osuch
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

plakat zawd pielgniarka s

Plakat w formacie jpg do pobrania tutaj

Plakat w formacie pdf do pobrania tutaj