Newsletter Umiędzynarodowienie PNG

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z newsletterem International Office 01 prezentującym aktywności i działania w obszarze współpracy międzynarodowej. W newsletterze przekazujemy informacje m.in. o konkursach, projektach, stypendiach o zasięgu międzynarodowym, dedykowanych kadrze akademickiej oraz studentom. Znajdziecie w nim Państwo również informacje o mobilności międzynarodowej pracowników i studentów.