Dyplomy,suplementy w języku angielskim i legitymacje studenckie są do odbioru w Dziekanacie PSW…

Dyplomy i suplementy w języku angielskim są do odbioru w Dziekanacie PSW.

Legitymacje studenckie są do odbioru w Dziekanacie PSW ( tylko osoby które wgrały zdjęcie w WD).