Dyplomy i suplementy w języku angielskim są do odbioru w Dziekanacie PSW.