W ramach Akcji Silni Razem studenci Wydziału Nauk Ekonomiczno- Społecznych postanowili przeprowadzić

W ramach Akcji Silni Razem studenci Wydziału Nauk Ekonomiczno- Społecznych postanowili przeprowadzić działanie pt.”Studenci Ekonomii studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu PSW”. W ramach tej oddolnej inicjatywy postanowili wspomóc naszego strategicznego partnera COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp.z o.o, gdzie nasi studencki odbywają praktyki, zatrudnienie znalazło tu wielu absolwentów PSW zarówno kierunku PIELĘGNIARSTWO jak i RATOWNICTWO MEDYCZNE …..ciężko pracują tu też nasi dydaktycy – praktycy .

Studenci Ekonomii za pośrednictwem naszego pracownika Pani mgr Hanny Krajnik przekazali wiele produktów żywnościowych na ręce Pani Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki mgr Marzeny Olszewskiej – Fryc oraz Pana dr Jacka Gwoździewicza, kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Inicjatywa mile zaskoczyła naszych partnerów a przedstawiciel Uczelni został przyjęty bardzo ciepło.Dodatkowo Uczelnia przygotowała drobne upominki dla 50 dzieci, które ze względu na stan zdrowia muszą być hospitalizowane.

Dziękujemy ponownie firmie Coffee Promotion i składamy gorące podziękowanie wszystkim studentom zaangażowanym w tak szczytne działania.

Pamiętajmy SILNI RAZEM! Do zobaczenia na Uczelni!