akredytacje 2

Konferencja dotycząca akredytacji odbyła się w Warszawie w dniu 11.01.2018 r. 

W dniu 11.01.2018 r. odbyła się Konferencja na temat Akredytacji Międzynarodowych. W Konferencji uczestniczyła Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch oraz Pan Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczmo – Społecznych dr Michał Makowski. “Temat ważny, moim zdaniem dla naszej Uczelni, a przede wszystkim dla naszych studentów. Teraz czas do pracy i to wytężonej z Panem Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych dr. Michałem Makowskim w celu sprostania wymogom akredytacyjnym. Myślę przede wszystkim o akredytacjach kierunku ekonomicznego, na początek, w kierunku uzyskania przez studentów podczas studiów certyfikatów typu CIMA lub ACCA” – powiedziała Pani Prorektor. 

akredytacje 2

akredytacje 1