Szanowni studenci i dydaktycy,
mamy przyjemność zaprezentować wyniki analizy jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Nauk Ekonomiczno – Społecznych za rok akademicki 2021/2022.
Wyniki są podstawą do doskonalenia naszej Uczelni, kontrolowania i podnoszenia jakości kształcenia oraz dążenia do doskonałości Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

> Analiza jakości zajęć prowadzonych w PSW – Wydział Nauk o Zdrowiu <

> Analiza jakości zajęć prowadzonych w PSW – Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych <