PSW jest na etapie negocjacji projektu “Dostępna Powiślańska Szkoła Wyższa”. Efektami projektu będzie bardzo duże dostosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Z dumą informujemy o na razie wstępnym, ale już sukcesie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w boju o projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wspólnie z Fundacją “Misericordia” z Kwidzyna aplikowaliśmy o projekt na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na stworzenie możliwości studiowania w PSW osobom z niepełnosprawnościami.

Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji projektu “Dostępna Powiślańska Szkoła Wyższa”. Trzymajcie kciuki!

ncbir logoEfektami projektu będzie bardzo duże dostosowanie Uczelni do potrzeb w/w osób, w tym: montaż windy (!!); wdrożenie usprawnień informatycznych dla osób niedosłyszących i głuchych oraz dla osób niedowidzących i niewidomych.

Projekt jest innowacją w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnościami na studiach wyższych na skalę Polski, gdyż będziemy w 100% przygotowani do kształcenia osób z powyższymi niepełnosprawnościami. Mówimy tutaj o komputerach dla osób niedowidzących i niewidomych z aktywnymi, ruchomymi monitorami do czytania pisma Braille’a, materiałami do nauki dla osób niedowidzących oraz niewidomych, a także systemach audio dla osób niedosłyszących i głuchych.

Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję na prawdziwą rewolucję w kształceniu, w tym stworzenie przestrzeni do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami.