Szanowni Państwo,
mamy niesamowitą i bardzo ważną dla naszej Uczelni informację do przekazania!!!

Powiślańska Szkoła Wyższa została członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim)

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) jest kluczową niezależną organizacją europejską, której celem jest wzmacnianie roli zdrowia publicznego poprzez poprawę edukacji i szkolenia specjalistów zdrowia publicznego zarówno w zakresie praktyki, jak i badań.

Główne funkcje Stowarzyszenia to:

Wspieranie profesjonalizacji pracowników ochrony zdrowia w Europie, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kontekstów krajowych i regionalnych, w których działa każda szkoła zdrowia publicznego, a tym samym: podtrzymywanie budowania zdolności szkół w zakresie zdrowia publicznego, w tym równoważenie ich z krajowymi i europejskimi wyzwaniami i zagrożeniami zdrowotnymi a także wspieranie szkół przez najlepsze standardy edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego, badań naukowych i praktyki.

Ogólne cele ASPHER to:

Wspieranie, w teorii i praktyce, szkół członkowskich w realizacji ich misji w zakresie edukacji / kształcenia, szkoleń, badań naukowych i usług;
Opracowanie modeli kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego na wszystkich poziomach akademickich i zawodowych oraz interakcji edukacji i szkoleń ze zdrowiem ludności, systemami i usługami zdrowotnymi;
Promowanie zorganizowanych procesów dzielenia się opartymi na dowodach modelami innowacji i dobrych praktyk zdrowia publicznego;
Budowanie współpracy z innymi programami i organizacjami zdrowia publicznego, których misją jest poprawa zdrowia publicznego, w szczególności w celu ustanowienia wysokich standardów i wzmocnienia edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego oraz poprawy jakości pracy pracowników ochrony zdrowia w Europie i jej konkurencyjności globalnie.

ASPHER jest organizacją członkowską instytucji, rozsianych po całej Unii Europejskiej i szerzej w Regionie Europejskim WHO, które wspólnie zajmują się kształceniem / edukacją i szkoleniem oraz profesjonalizmem osób wchodzących i pracujących w sektorze zdrowia publicznego. Promuje działania, które wspierają wymianę informacji i najlepszych praktyk wśród swoich członków w celu osiągnięcia wysokich standardów kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego w całej Europie.

Welcome to ASPHER!

Jesteśmy bardzo dumni z członkostwa, cieszymy się z możliwości, jakie dzięki temu otworzyły się przed naszą społecznością akademicką, a tym samym przed naszymi STUDENTAMI i oczywiście także kadrą akademicką. Będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz na stronie Instytutu naukowo-rozwojowego. Dziękujemy jako społeczność akademicka dr Agnieszka Grygier za inicjatywę i doprowadzenie nas do tej pełnej wyzwań ścieżki rozwoju ?.